DOPORUČENÉ PRODUKTY

Učitelé Ducha - osobní zkušenosti

MAHAVATÁR BABAJI

Duchovní cvičení našeho vědomí

MAHAVATÁR BABAJI - DUCHOVNÍ MISTR - BABAJI - je to vysoce moudrá, láskyplná a čistá duchovní, zářící, světelná bytost z Nebe. Mistr a učitel mnoha miliónů duchovních bytostí v tomto pozemském světě, kteří ho velice moc milují. Mistr který tady žil a učil již více než před 5000 lety (příchod Ježíše Krista byl na Zemi před více než 2000 lety).

 

Mnohé bytosti na Zemi se s tímto duchovním učitelem BABAJIM vnitřně velice moc rádi osobně spojují. Viz - knížka "BABAJI-V JEDNOTĚ S BOHEM", kterou nám osobně popsala vnitřní zážitky paní PETERSONOVÁ, která se s Babajim osobně i tady na Zemi již setkává v jeho zářivé podobě - SVĚTELNÉM TĚLE) a tak pak navazují s ním v meditacích i osobně kde se jim BABAJI zjeví, krásný láskyplný vztah.

 

Někteří duchovně vyvinutější lidé na této Zemi ho vidí, kterým se také z nějakého vyššího duchovního důvodu zjeví, anebo ho slyší mluvit epištoly, a mají s BABAJIM velice moooc krásné harmonické vztahy.

 

Milují BABAJIHO - DUCHOVNÍHO MISTRA celou svojí duší a ON je ÚČÍ i na jiné duchovní úrovni našeho bytí různým dovednostem MISTRA a duchovním zákonitostem a souvztažnostem s touto Zemí, a umět porozumět také DUCHOVNÍM ZÁKONUM TOHOTO SVĚTA A BYTÍ, co má každá duše znát a jak si poradit v tomto životě a jak pomáhat celé Zemi a lidem. Viz první Epištola z knihy BABAJI - V JEDNOTĚ S BOHEM.

 

Je však tady mnoho "duchovních mistrů", kteří se nám "snaží pomáhat", ale i těch falešných, na které si je potřeba dát veliký POZOR! Také znají určité zákony a snaží se duše dostat do TEMNOTY a DEZINFORMACE DUCHA i jejich duše. PRAVÝ MISTR - tedy pomáhá nám na naší duchovní cestě a umí rozpoznat také když žákovi hrozí skáza duchovní a duchovní vězení ducha i duše, hned mu přijede pomoci, jako např. i Pán Ježíš Kristus, kterého když zavoláte jenom myšlenkou je hned při vás i s Anděly a Archanděly a hned pomáhají i na pozemské úrovni našeho bytí.

 

SPRÁVNY MISTR z NEBE nás učí a vede přímo z Nebe osobně k duchovním souvislostem i životním zákonům a poznatkům, i pomocí přes nás druhým lidem na jejich duchovní cestě, a také např. nám dokáže vysvětlit když nerozumíme jakékoliv osobní nejasnosti ohledne Božských zákonů, nějaké Božské podstate a Božské přirozenosti samotného ABSOLUTNÍHO BOHA.

 

Může jít i o vysvětlení v sněném stavu, když přijde MISTR za vámi v jeho jemnohmotné podobě a vysvětlí vám např. co je to BOŽSKÁ LÁSKA, (jako i mě to bylo takto vysvětlováno osobně pozemským Duchovním MISTREM Srí Swamim Vishnavandou v bdělém stavu pro probuzení na dálku jeho DUCHEM, slyšela jsem jasně jeho hlas, a vnímala slova co mě byli vysvětlovány ohledně této duchovní souvztažnosti, co je to Božská láska..., čemu jsem do tehdy nerozuměla pokud mě to takto i mému duchu i duši nebylo i tímto spůsobem vysvětleno MISTREM slova i DUCHA i Lásky Boží v Něm).

 

Tento portrét namalovala s láskou pro vás všechny co milujete Babajiho - Velkého a moudrého Mistra, který žil na této Zemi a má četná setkání s námi i na pozemské úrovni našeho bytí jako i na duchovní úrovni, kde vyučuje své žáky pořád. Děkujeme mu za to všichni co se této práce a pomoci účastnili.

 

Mějte se krásně a vyzařujte pořád Božskou lásku...

 

1) První cvičení: CVIČENÍ NAŠEHO VĚDOMÍ

Vyššího uvědomění, které nám posílá Mahavatár Babaji (což znamená Uctívaný otec a Nesmrtelný učitel světa, v překladě Mahavátar je nesmrtelná vesmírná bytost nenáležící k žádné tradici, náboženství, zemi, rase, či víře.)

 

Každé 3 dny se má trénovat, každé sdělené cvičení každé jedno po 3 noci po sobě, před usnutím. Toto cvičení jsem jednou doporučil svému žákovi. Pomůže vám kontrolovat vaší mysl:

 

Za prvé - si uvědomte, jak pokojně sedíte spolu se mnou - Babajim, v jogistickém posedu, v himalajské jeskyni, v Indii. Modlete se, aby vám bylo umožněno, aby jste si ve svém snu byli vědomi svého opravdového, skutečného uvědomění. Když se v noci, nebo ráno probudíte, hned si zapište svoje první myšlenky. Uvidíte, že vaše vědomí, vaše opravdové já, nikdy nespi a v noci vzlétá. Uveďte toto pravé uvědomění do vašeho bdícího stavu tímto nočním vzlétavým cvičením skrze své vědomí, a to vnímáním světelného SRDCE - SVĚTLA ve vaši duši.

 

2) Druhé cvičení: OTEVŘENÉ SRDCE - PRSTENCOVÝ KRUH

Toto cvičení OTEVŘENÉ SRDCE - PRSTENCOVÝ KRUH jsem jednou uložil svému žákovi. Pomůže ti při kontrolování tvé mysli.

 

Zaprvé si uvědom, že sedíš se mnou pokojně v himalájské jeskyni v Indii. Uvědom si, že jsem na ukazováček tvé pravé ruky nasadil prstencový kruh. Toto reprezentuje tvoji srdeční čakru. Tento prstencový kruh je kopulovitého tvaru, seskupen se 108 diamanty. Rychle se soustřeď na každý diamant a současně zkoumej kopuli. Ted si uvědom, že těch 108 diamantů je jednotlivě odděleno a současně vytvoř s těchto jednotlivých diamantů prstencový kruh.

 

Střídavě se soustřeďuj na tyto dvě možnosti - jednou na diamanty na kopuli a na zkoumání kopule a pak na oddělené diamanty a prstencový kruh, který jsi vytvořil.

 

Toto cvičení dělej 10 minut, nejméně po dobu 3 dnů. Zařaď tuto schopnost do tvého vědomí a provozuj při tvých každodenních činnostech. Skrze toto tvoje bdělé uvědomování ve tvých každodenních činnostech - se staneš Jogínem. Toto cvičení vytvoří správný koloběh tvého života - od tvého srdce, přes ukazováček, k prstenu a ke tvým životním aktivitám.

 

3) Třetí cvičení:

Toto osvědčené jogistické cvičeni jsem jednou uložil svému žákovi. Pomůže ti kontrolovat tvou mysl. Zaprvé si uvědom, ze sedíš se mnou pokojně v jogistickém posedu v himálajské jeskyni, v Indii. Do tvé levé dlaně jsem vložil bíle vajíčko s tvrdou skořápkou. Uzavři svou dlaň natolik, aby skořápka vajíčka praskla a abys uviděl na své dlani žloutek i bílek pěkně pohromadě.

 

Teď si uvědom, že tvoje dlaň je prázdná. Pak uzři znovu cele vajíčko s neporušenou skořápkou.Teď zase uzři současně vajíčko s rozbitou skořápkou ( žloutek s bílkem pohromadě) i to celé vajíčko, s neporušenou skořápkou, jak pokojně leží na tvé čisté dlani.

 

Osvícený jogín může toto živé manifestovat před zrakem jedince. Tuto meditaci provozuj po dobu 10-ti minut. Staň se jogínem skrze kontrolování své mysli a současně miluj Boha celým svým vědomím, srdcem i duší.

 

4) Třetí cvičení:

Království času nese s sebou barvy ročního období, které jsou v souznění se sedmi barvami duhy. Následuje pak fakt, ze člověk byl dezignován tak, aby svými očima viděl nejenom sedm barev duhy, ale aby rovněž toto barevné kolo, které se otáčí ve směru hodinových ručiček, nosil i ve svém těle

 

- a to uvnitř svých čaker - centru srdce.

 

Anja čakra - lidské třetí oko, uchovává uvnitř soudržnou ozvěnu zvuku ÓM, veliký dar od Boha, aby člověk dokázal pochopit, vnímat a uvidět celek Stvoření. Medituj a současně se dívej po dobu 1 minuty nahoru do tohoto třetího oka s otevřenými očima, pak je zavři - můžou být polootevřené, nebo úplně zavřené.

 

O lidské pokolení - uvidíte s časem ( ve svém pravém čase ) celý vesmír, když budete toto poctivě praktikovat.

 

 

NEJDE SE UŽ POOTÁČET,

ANI ZDRŽOVAT,

JEN KRÁČET ODHODLANĚ,

S NEJVĚTŠÍ ODDANOSTÍ,

TRPĚLIVOSTÍ,

NEJVYŠŠÍ UKÁZNĚNOSTÍ DOPŘEDU,

VZHŮRU - K OPRAVDOVÉ SVOBODĚ.

 

LÁSKA JE KLÍČEM K ODMYKÁNÍ VŠECH KOMNAT PŘÍBYTKU BOŽÍCH A PROTO MILUJME CELÝM SVÝM SRDCEM A CELOU SVOU DUŠÍ NAŠEHO NEJDRAŽŠÍHO, NEJMILOVANĚJŠÍHO OTCE NEBESKÉHO, VŠECHNO JEHO TVORSTVO, CELOU MATIČKU ZEMI A VŠECHNO JEHO VELKOLEPÉ, MOUDRÉ, UNIVERSÁLNÍ TVOŘENÍ. OM, SHANTI, AMEN.

MAHAVATÁR BABAJI

 

* * * * * * *

 

Květiny jsou velmi důležité v našem životě. Přinášejí nám radost, přinutí nás k úsměvu. Svou krásou a něžností otevírají naše srdce, aby do něho mohla vstoupit LÁSKA. Svou éterickou vůni nám připomínají zdroj, ze kterého jsme vzešli. Maji obrovskou uzdravující schopnost a silu, jsou přece úsměvem BOHA.

 

* * * * * * *

 

Bůh je šťastný, když jsme i my šťastni, protože naše štěstí je JEHO štěstím, protože jsme JEHO častí. Šťastnými se stáváme skrze slouženi, skrze pomoc druhým, protože největší štěstí je ve sloužení.

 

Sri Swami Vishwananda

 

* * * * * * *

 

Poznámka: Tradičním posláním Babajiho je pomáhat lidstvu v rozvoji duše a v poznání její božské jednoty s Bohem. Výsledkem jsou vibrace Univerzální lásky, jež tento svět a jeho živé bytosti navrátí zpět a znovu promění v původní Božskou podobu ráje na Zemi, čímž nastane dlouho předpovídaný Zlatý věk. Říká se, že kdykoli někdo vysloví s úctou jméno Babaji, okamžitě se mu dostane duchovního požehnání. Babaji nabízí lidstvu pohled na Boha ve fyzické podobě. Je vědomým příkladem, že lidstvo má potenciál k tomu, aby se transformovalo z máji (iluze) v Božskou nesmrtelnou bytost, jíž Babaji představuje již po mnohá staletí - jako věčný most mezi Bohem a lidstvem.

 

Babaji se může o vlastní vůli zjevovat jako člověk, mívá různou podobu a dokáže být na více místech zároveň. Všechny podoby Babajiho přicházejí a odcházejí o vlastní vůli. V průběhu věků se s ním mnoho lidí setkalo v jeho éterické, zdánlivě fyzické podobě a také ve snech, vizích a při meditacích. Různé podoby Babajiho ztělesňují božské vlastnosti, a pokud se s ním někdo setká, dostane se mu vždy mnoha požehnání a poučení. Babájí slouží jako Vyslanec dobré vůle mezi obyvateli tohoto světa i v časovém cyklu, v němž právě žijete, v Kalijuze, době nevědomosti a temnoty (jež je vyvrcholením a zároveň přechodem do dalšího věku známého jako Zlatý věk, věk zvaný Satjajuga - Věk pravdy). Po staletí, říká Babaji, jsem se zjevoval těm, které jsem si zvolil, aby předávali mé poselství Živoucího světla lásky lidem, s nimiž pracuji po celé cykly jejich inkarnací na Zemi.

 

Babaji opakovaně nám všem říká, že jedna dokonalá lidská bytost je jako krystal. Vědecké poznání dokázalo, že krystal vložený do určitého roztoku přitahuje další krystaly, čímž kolem původního krystalu vzniká stále větší seskupení krystalů. Původní krystal je symbolický katalyzátor a roztok představuje svět vytvářející další krystaly neboli další dokonalé lidské bytosti.

 

Podle Babajiho má jeden dokonalý člověk nesmírný vliv na celé své okolí už jen tím, že existuje. Jsme přesvědčeni, že právě tohle nabízí Babaji ve svých sdělených epištolách - šanci pro několik lidí, kteří se rozhodnou navazovat s ním dál spojení při meditaci, využívat možnosti dostat jeho požehnání a změnit se v dokonalého neboli osvíceného už v tělesné podobě. A těchto pár lidí potenciálně a exponenciálně změní kolektivní vědomí světa v čirou jednotu.

 

Řada lidí pochybuje o existenci Boha. V dnešním světě je nesmírně těžké oprostit se od této představy a dosáhnout takové čistoty, abychom slyšeli onen Hlas. Epištoly Mahavatara Babajiho jsou předkládány křišťálově čirými slovy vyššího učení s tak znatelnou božskou láskou, že všichni ti, kteří mají uši k slyšení", mohou odklidit odpadky na cestě vedoucí k duchovnímu srdci. A mnozí z vás zjistí, že přijímají učení Mahavatara Babajiho s pocitem čehosi důvěrně známého a s pochopením: "Ta slova o pravdě a božské lásce jsem už někdy slyšel ! Je to část mé povahy, nebo část mé paměti ?" Ale tato poselství přesto dál přicházejí z dávných věků k lidem, kteří je dle mého názoru v dnešní době přijímají mnohem vnímavěji než kdy jindy. A právě v našich časech si začínáme uvědomovat jednu věc: "žádné jedno jediné poselství neexistuje" na rozdíl od toho co káže většina náboženství. Lidstvo se vyvíjí a mění společně s dobou. Neznamená to, že jsme duchovnější, než řekněme před pěti tisíciletími. Je možné, že tehdy žilo mnohem víc lidí na vysoce duchovní úrovni. Měli to snazší, nebylo tolik věcí, které by je rozptylovaly, tolik různých svodů, nebyl takový chaos, tolik vibrací a určitě kolem nich nebyl tak velký hluk. Jejich život byl prostší a proto se snáze koncentrovali. Dnes jsme mnohem složitější bytosti a žijeme v prostředí, které je hodně složité, náročné a neustále se mění. Všechno se ohromně zrychlilo. Věci se dějí rychleji a změny jsou rychlejší. Během jednoho života člověk zažívá věci, které jsou zcela nové, a v minulosti něco taktového prožíval v rámci několika životů. Jsme bombardováni informacemi, zprávami, různými svody a mnoha úplně novými vibračními frekvencemi. Člověk by mohl dojít k závěru, že lidstvo prochází úžasnou a náročnou zkouškou a zároveň překračuje práh velké evoluční změny. Žijeme v jednadvacátém století vyznačujícím se stále novými podněty a uprostřed toho všeho přijala zapisovatelka Babajiho epištol s přesnou duchovní vnímavosti Babajiho posleství naprosto jasně a zřetelně. Babajiho Epištoly, podobné jak Šivasútry, nepotřebují komentář. Babaji předává své poselství s obrovskou láskou a velmi srozumitelně.

 

Babaji nám říká, že pravá meditace je jako "kvedlání oceánu mléka" ze slavného indického příběhu, v němž je úkolem udělat z mléka máslo a z másla nektar nesmrtelnosti. Přeji si, aby těch pár lidí, kteří si přečtou tyto Babajiho epištoly a uvedou učení Mahavatara Babajiho v praxi, z něj mělo více užitku, než si v tomto okamihu dokážou sami představit. A ještě více si přeji, aby upřimné úsilí oněch několika odhodlaných jedinců posílilo šanci na přežití v posledních dnech Kalijugy, kdy Země a lidstvo společně vstoupí do Zlatého věku rýsujícího se nad horizontem.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt