DOPORUČENÉ PRODUKTY

Možnosti, druhy a působení v léčení

Na pacienta je možné pozitivně s láskou působit jak na dálku vyslanou léčivou láskyplnou energií, tak i v osobním setkání, nebo přes technické zařízení např. mejlovou správou, (jde o přenos energie přes řízené předem slova od Andělů a Stvořitele), pak je to možnost i přes počítačový program SKYPE např. a přes kamerový systém, kde se dva setkají v určitém čase (takto léčí i velice známý a vyhledávaný zahraniční léčitel BRACO, máme ho na webu). A vše se uděje dle dohovoru s pacientem a s dovolením také Stvořitele i nebeských pozitivních a láskyplných přátel našich Andělů a Archandělů, Mistrů a Stvořitel s nimi, kteří spolupůsobí v tomto léčebném procesu a pomáhají nám v uzdravení a vedou i správně léčitele v usměrňování léčebných energií do hmotného těla.

 

LÉČENÍ se tedy děje:
přenosem pozitivní BIO-ENERGIE (láskyplné energie co léčí, nebo vyslaná Kristova esence - energie) např. i přes fotografii, nebo přes telefon, nebo očním osobním kontaktem, nebo přes hlas, tóninu zvukovou, jde o léčení tónem (např. duchovní učitelka a léčitelka THU-HIEN na našem webu také takto léčí lidi). Jedna z možností kdy může léčitel i léčit a mohou nastat změny v myšlení je tím, že léčitel pomáhá pochopit a porozumět některým dějům i přes zaslané a sdělené DUCHOVNÍ RADY od BOHA i přes Anděly a Archanděly nebo Nebeské Mistry, takto může být léčenému zaslána důležitá rada i přes mejlouvou správu těm lidem, co o pomoc prosí. Také léčebný proces se může spustit i přes ART-TERAPII a přes malby, které v nás mohou spustit některé výrazné změny v našem uvažování, životních rolích, přeprogramovávají naše myšlení a vzory chování, no nemusíme si být toho vědomí, že nám v tom mnohdy může pomoci i léčebný malovaný obraz. Malované obrazy ART-TERAPIE od ANESTEI je na webové stránce také, tak se tam můžete podívat a sami si vybrat intuitivně některý.

 

Vše rady i léčení je dáváné od Boha i nám v podobě zaslané DUCHOVNÍ RADY a POMOCI při samotném léčení ducha i duše a následnému uvědomění si PŘÍČIN NEMOCÍ duše i ducha, a toho co v životě je opravdu už zapotřebí ZMĚNIT. Tedy, čeho se zbavit a odeslat z důvodu že nám to chování, jednání, myšlení již neslouží a překáží v našem vývoji.

Léčení je možno také uskutečnit, dle domluvy - osobním sezením na dálku a to přes počítač a zavedený kamerový systém. Pacient nemusí chodit, nebo cestovat daleko k léčitely, no v některých případech je to potřeba. Léčitel je veden Stvořitelem, jak a kdy může léčit pacienta i s jakou formou nebo druhem léčebného sezení, buď to na dálku nebo osobně, nebo přes kameru v daný dohodnutý čas,nebo obdrží správu o léčení. Někteří pacienti totiž mohou být léčeny pouze na dálku a někteří i osobně, nebo přes fotografii.

 

Všechna pomoc závisí od předem stanové domluvy s pacientem, léčitelem a léčitel se má správně řídi a radit se Stvořitelem a vykonávat tak denně Vyšší vůli Boží. To co Bůh řekne je pak SVATÉ a tím se třeba řídit i těmi radami, které vám byli doručeny. Pak když kdokoliv dostane ty duchovní rady, a neuposlechne Boží rady, pak nastávají i duchovní další škody, nebo se zhorší zdravotní stav každého jedince, co je předem obdržel. Zákon Karmický totiž také nelze od tohoto stavu pak prohlížet.

 

Když jste léčeny pozitivním a láskyplným člověkem, který miluje vaší duši a může vás léčit a je to i Vyšší Vůle Boží, Vy pak cítíte příval pozitivní zářivé Božské, neboli kosmické energie, naprostou LÁSKU, pocit štěstí, vitalitu, zlepšení zdravotního stavu, krásné a pozitivní myšlenky. Zlepší se vám tehdy i vnímání vše to funguje u některých jedinců i dálkovým přenosem a takto se může tato energie BIO-léčivá ENERGIE Kristova Láska přeposílat a tak uzdravovat i léčit. LÁSKA totiž léčí vše živé i vaše telesné buňky. Je to UNIVERZÁLNÍ SÍLA VESMÍRU Stvořitele a tudíž jí nelze podcenovat. Jsou to opravdu velice MOCNÉ ENERGIE, které UZDRAVUJÍ A LÉČÍ, ty kdo v tyto energie silně věří. Také vše uzdravení je o silné vnitřní víře a přesvědčení v uzdravení. V každé ENERGII je STVOŘITEL. Ten léčí přes lidi, kteří jsou k tomu vnitřně uzpůsobení a také mají hodně lásky ke všem lidem, kteří jsou léčeny a uzdravování touto ESENCÍ VNITŘNÍ LÁSKY. Božská Esence, Božská Láska je vnitřní síla nás všech, ta nás může uzdravit a uzdravit jako naše tělo tak i hlavně v 1.řadě naší Duši, která onemocněla jako prvotní přičina v našem BYTÍ a tomhle těle tady, v tomto ŽIVOTĚ s lidmi, které známe.

 

Musíme si uvědomit, a dát si my sami sobě prvotní otázku a pak si uvědomit:

CO JE PŘÍČINOU NAŠEHO ONEMOCNĚNÍ, NEBO NAŠEHO ZRANĚNÍ ? 

 

pak je dobré se dopátrat i odpovědi, tím, že si přehráte vaše špatné a negativní VZTAHY v rodině, ve škole, s lidmi v práci, nebo na ulici, a TO JAK ŽIJETE, a pak si projděte hloubkově i váš život a životní styl jako myslíte, žijete, jak se stravujete, jak myslíte na druhé lidi zda je POSUZIJETE, ODSUZUJETE, POŘAD POMLOUVÁTE, nebo zda je máte rádi všechny, zda jste jim opustitili vše i když vám jak-koliv ublížili a zapoměli jste na vše co vás teďko v tom těle tíží i v hlavě v myšlenkách a vzpomínkách se vám to pořád přemítá to vaše i jejich nepříjemné chování...když jste se necítili dobře... Pokud nepochopíte a neodpustíte si, a neprohlédnete znovu spátky vaší životní pásku, do tehdy se nemůžete ani správně orientovat v tom, co vaší duši ještě tíží na duši a co je potřeba co nejdříve z vašich negativních vzpomínek odstranit, pročistit, pretransformovat a změnit do pozitivního náhledu a lásky a tak i následně vyléčit i váš vztah k tomu všemu i k těm lidem. Odpuštěním a moudrým a láskyplným pohledem spátky vše můžete zase dát do pořádku a tak Duše i Tělo fyzické se může rychleji uzdravit. Tohle je CESTA k ODPUŠTĚNÍ SÁM SOBĚ jak jsem myslel/-a na druhé a jak jsem se k nim choval/-a. Vše můžete dát do pořádku i vaše vztahy s lidmi. Odpuštění, a ze srdce a z úpřimnoustí všechny milovat, jako vás miluje Bůh, je CESTA k vysvobození duše od tíhy co v sobě každý nosí - i vyléčení každé duše i ve fyzické rovině.

 

Ti lidé co jsou citlivější na příjem pozitivních léčivých energií, cítí nebo i vidí co se nimi děje, no každý má různé pocity. Může cítit takové příjemné teplo hřejivé a lásku na hrudi, nebo silný příliv Božské lásky, lidé mají i různé vnímání /dle jejich vnitřní schopnosti vnímání/ a někteří jedinci jsou méně nebo více vnímavější s rozvinutým mimo-smyslovým vnímáním. Někteří vybraní jedinci nebo léčitelé mají i rozvinutejší vnitřní vidění (přes 3.oko vidí), nebo mají i velice rozvinuté vnitřní pocity, nebo slyší i duchovní rady od Mistrů z nebe a Stvořitele a tak přímo slyší jak jim Bůh osobně říká i příčinu jejich onemocnění, nebo jim to ukáže v obrazech... Takto to mohou někteří vnímat cítit nebo vidět, no nemusí. Vše je to duchovní úroveň každého jedince. Pak to může být i tak z mé osobní zkušenosti, že může po těle vnímat léčený na dálku takové energetické mravenčení po těle, nebo různé projevy štěstí a blaha, nebo se může spustit pláč, kteří usmiřuje duši samotnou láskou Boží, kterou osobně cítí v tom léčebnom procesu pak může nastat i pocit smíchu, radosti a blaženosti, štěstí, lásky, která k nim do jejich energetického pole přišla a následně zaplavila jejich nitro a telesnou schránku i duši. Vše se zároveň děje i na jiné úrovni jejich bytí a vnímání, tam kde jsou všechny duše v psycho-neotickom světě. Ten co je léčen může, no nemusí cítit, jde o citlivost a naladěnost, jak se spojil vnitřně na jiné úrovni svého bytí i se samým sebou s jeho vyšším Já a zároveň i se Stvořitelem a dalšími bytosmi UNIVERZA s duchovními bytosmi nás milující, kterého osobně léčeného znají. Někteří mohou vidět i osobně duchovní nebeské Mistry jak září a vysílají k nám hodně lásky např. i Pána Ježíše Krista i jiné nebeské Mistry, nebo svého Anděla Strážného, anebo velké světlo a hodně lásky od Stvořitele svým vnitřním viděním - mimosmyslovým rozšířeným vnímaním. Vše je dovoleno, není důvod se v něčem omezovat nebo mít strachy. Stvořitel vše řídí i v tomto léčebém procesu a Andělé - vyšší a moudré duchovní bytosti v tom neustále napomáhají, když je to dovoleno to konkrétní léčení v tom procesu. Vše se řídí z jiné úrovně i samotný proces toho léčení. Vyšší léčebné a vesmírné energie pomáhají. Mnozí co byli léčení vnímají při tom přenosu léčivých energií Lásku Boží, Dobro Stvořitele a Vykoupení Duše z jejich muk duše, z trápení, přijímají Boží Milosrdenství a Lásku, a silné Odpuštění Boží od všech nánosů na duši, co duší tížilo, vnímají Jeho/Její BOŽÍ nesmírnou lásku a štěstí v duši.

 

Ať spočinete v samé LÁSCE s vaším Duchem a v Milosti Boží LÁSKY A SVĚTLA.

 

Článek pro vás napsala Anestea 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt