Techniky čištění a duchovního sladění

Čištění paměťového viru

 

Jak již bylo uvedeno, bylo po příchodu Maldečanů na Zemi rozhodnuto, že jim budou odstraněny vzpomínky na explozi Maldeku. Bylo tak tehdy učiněno v domnění, že si tyto bytosti i bez konkrétních vzpomínek na Maldek dokážou uchovat většinu svého již dosaženého vývojového růstu. A tak jim byly tyto vzpomínky odstraněny. Před jejich narozením jim byl ještě jako plodům do jejich mozků vložen „paměťový vir", který bránil jejich duším spojit se s tou částí mozku, která převádí vzpomínky duše. Tato část mozku se nachází v horní části mozkového kmene a sahá asi jeden a půl centimetru dolů do mozkového kmene směrem k šíji. Tento paměťový virus byl implantován všem, kteří přišli na Zemi z Maldeku, Orionu a také dalších hvězdných systémů a galaxií.

 

Nyní je čas, aby byly tyto paměťové viry z lidí na Zemi odstraněny. Při jasnovidném pohledu se tento paměťový virus jeví jako jakási houba, která je zakořeněná v horní části mozkového kmene a jejíž klobouk se rozprostírá nad něj a k druhé straně mozkového kmene. Dokonce i tehdy, když si nejste jisti, zda tento virus máte, vám uvedený postup nijak neublíží a může zlepšit vaši schopnost převádět vzpomínky duše vaším mozkem. K čištění tohoto viru budete používat mřížku kvantové transfigurace.

 

V této mřížce vstupuje do buněk z několika směrů éterický tok miliard mikroskopických laserových paprsků ultrafialového světla. V jistém smyslu tento tok vyvolá v buňkách zmatek a způsobí tím to, že tyto buňky propustí vše, co s nimi neladí, a poté se znovu otáčejí po směru hodinových ručiček. A protože paměťový virus není v souladu s vašimi buňkami, ani mozkovou funkcí a éterickým zdravím, tak laserové paprsky tuto cizorodou látku vytlačí z vašeho energetického pole a těla.

 

Proces používaný pro vyvolání této laserové světelné show vyžaduje vaši aktivní účast. Protože se napoprvé může zdát poněkud komplikovanější, pomůže vám, když si jednotlivé kroky postupně projdete nejdříve ve své mysli.

 

 

Proto si procvičte následující kroky před tím, než tuto mřížku opravdu použijete na oblast svého mozkového kmene.

1. Představte si před sebou pohybující se krychlovitou nádobu z čistého průhledného světla.

 

2. Nyní si představte, jak pokládáte své ruce nad a pod tuto krychli a z obou svých rukou zaráz přes ni vysíláte miliardy tenkých laserových paprsků ultrafialového světla.

 

3. Dále přesuňte své ruce na pravou a levou stranu krychle a naplňte ji ultrafialovými paprsky z těchto dvou směrů.

 

4. Poté položte ruce na přední a zadní stranu krychle a znovu ji prostupte ultrafialovými paprsky.

 

5. Nyní, když jste prošli jednotlivými součástmi světelné matrice tvořené v Komoře kvantové transfigurace, si představte, jak vysíláte ultrafialové laserové paprsky ze všech šesti směrů zároveň. Jinými slovy, představte si, že máte tři páry rukou, každou ruku najedná ze šesti stran krychle, a vysíláte miliardy paprsků skrze krychli ze všech šesti směrů zaráz - viz obrázek nahoře. Uvidíte, že protínající se linie vytvářejí uvnitř původní velké krychle mnoho malých propojených světelných krychliček, jako jakousi třídimenzionální tapisérii jemně utkaných světelných vláken.

 

Jestliže se vám tyto kroky zdají matoucí, procvičujte si je tak dlouho, až vám budou připadat přirozené a snadné. Pak budete připraveni na skutečné čistící sezení.

 

Při práci s mřížkou kvantové transfigurace je nezbytné, abyste si udržovali záměr a obraz této mřížky protkané světelnými paprsky a pomohli tak Plejáďanům ukotvit frekvence a světelné vzory. Ve skutečnosti je nejsnazší provádět toto čistící sezení vleže. Poté, co si přivoláte Plejádské vyslance Světla, požádejte konkrétně o plejádské laserové chirurgy. Pak si položte obě ruce dolů na zadní část hlavy a představujte si přitom, jak celou oblastí vašeho mozkového kmene a spodní částí středního mozku proudí milióny laserových paprsků ultrafialového světla. Plejádští laseroví chirurgové vám pomohou rozpustit paměťový virus.

 

 

Následuje proces čištění paměťového viru:

1. Lehněte si do pohodlné polohy a zavřete oči.

 

2. Zavolejte si k sobě své Vyšší Já.

 

3. Přivolejte si Plejádské vyslance Světla. Až budete mít pocit, že přišli, požádejte o to, aby se konkrétně objevili plejádští laseroví chirurgové.

 

4. Volitelné: Pozvěte si jakékoli další průvodce nebo Nanebevzaté Mistry, s nimiž rádi spolupracujete, aby byli s vámi a také dohlíželi na tento proces.

 

5. Řekněte průvodcům a Plejáďanům, že jste připraveni plně a trvale odstranit svůj paměťový virus. Poproste laserové chirurgy, aby vám pomohli jej rozpustit.

 

6. Položte si obě ruce za hlavu dle obrázku nahoře.

 

7. Představujte si anebo ve své mysli udržujte záměr toho, jak každou buňkou pronikají miliony ultrafialových paprsků. Soustřeďte se na rozpouštění oné houby. Společně s vámi na tom budou pracovat i plejádští laseroví chirurgové.

 

8. Až intenzita energie náhle poklesne a vy budete mít pocit, že laserové paprsky už dále nenarážejí na žádný odpor, proces bude hotov. Potrvá to přibližně deset až dvacet pět minut.

 

9. Dopřejte si nejméně dvaceti až třicetiminutovou koupel v epsomské soli. Ještě lepší jsou horké minerální prameny, pokud k nim máte přístup. Je třeba, abyste si při této koupeli ponořili do vody zadní část hlavy.

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt