DOPORUČENÉ PRODUKTY

Léčení bioenergií lásky

 

Léčitel léčí pacienta za pomoci bioenergie lásky Stořitele i přátel z Nebe, z vyšších duchovních úrovní - dimenzí Nebe. Jsou to milující srdcem nás krásné bytosti z vyšších světů Stvořitele a zároveň duchovní spirituální průvodci z vyšších dimenzí Pravého Nebe a pomáhající tak nám v očistě ducha i duše i zatíženého fyzického těla nemocemi a vedou léčitele při jeho práci a léčení a rozvádět správně jeho bioenergie – životní sílu ku pomoci všem, které takto s láskou a nezištně léčí druhé lidí.

 

Sám léčitel musí mít vnitřní danost a schopnost k léčení s vyššími vysokovibračními frekvencemi a také hodně dobrou schopnosti vnitřního vedení od Stvořitele a nás přátel z Nebe z jiných dimenzí a také rozšířené vnitřní vidění (jasnovidnost) i vnitřní slyšení (jasnoslyšnost), tedy DUCHOVNÍ DARY od Stvořitele a  schopnosti správně léčít se Stvořitelem.

 

Takto jednoduše bez chemikálií a zdlouhavých i finančně náročných procesů mnohdy bezbolestně se pacientovi přivádí skrze léčitelovo tělo – i léčitelovu nezištnou LÁSKU a její vyšší vibrace do těla pacienta k nemocným orgánům  - léčebná pozitivní energie – BIOENERGIE – tedy vyšší frekvence LÁSKY, která léčí vše živé i na planetě Zemi.

 

Je to VNITŘNÍ DOVEDNOST a DAR  využítí naladění se na frekvence mezi 7,8 - 8 Hz  a napojení se na vibrace této planety Země na zemské i božské energie, které jsou tady i na Zemi i v nás samých.

 

Léčitelé mají tu dovednost, že se dokáží napojit na tyto uzdravující frekvence – tzv. „Schumanovi vlny“.

 

Jsou situace, že někdy ještě z duchovního důvodu nemohou být některé nemocné orgány pacienta léčeny!

 

Má to duchovní souvztažnost a další význam, aby pacient si uvědomil duchovní příčiny jeho onemocnění a zpětnou vazbu na choré a zatížené orgány – co on/ona sám ještě neodčinil co dosud činil nesprávně většinou sám k sobě (jde o negativní myšlení a chování sám k sobě někdy ani o tom neví – neuvědomuje si to, že nemá k sobě takovým způsobem myslet, že mu to ubližuje na úrovni duše i fyzického těla –poznámka léčitelky) a svých negativních přístupů také i k jiným lidem – nejčastěji je to ke svým bližním doma v práci, ve škole atd.

 

Např. jde o tak časté negativní myšlení a chování k našim bližním jako:

 

pomlouvání, kritizování, hádaní se s druhými, dál spekulace a různé kalkulace i na peníze a majetky, hledání různých podvodných výhod, majetnicky a více zaměřený materialistický myšlení, lakotnické přístupy, egoizmus, přílišná zvědavost – vměšování se do jiných, ovlivňování a zasahování do osobných svobod druhých lidí i v rodině, dost častý jev, že jsou lidé hluční a hlasitě mluví - křičí a tím berou pozornost na sebe a berou tak jiným jejich životní energie! Anebo pořád bez přestání mluví a mluví (bloky – tahání o energie druhé) a další a další negativní svévolné nepřiměřené a negativní myšlení.

JE JICH MNOHO ! 

 

STAČÍ SE POZOROVAT V KAŽDÉ SITUACI A V KAŽDÉM VAŠEM DNU:

 

JAK MYSLÍM,  JAK KONÁM,  JAK MLUVÍM,  JAK CÍTÍM.

 

DOSLOV:

Mnoho z nás se stále častěji zamýšlí nad tím jak žít zdravěji. Jak co nejlépe zharmonizovat svůj život. Máme zájem o zlepšení svého bytu, (FENG-SHUI) zdraví nebo vztahů se svým okolím. Proměny – ZMĚNY obytného prostředí souvisejí také s celkem včetně nás samotných.

 

Po tisíce let lidé naslouchali svojí INTUICI – VNITŘNÍMU HLASU a život člověka byl v harmonii s přírodou. Prostředí kolem nás se neustále vyvíjí a proměňuje a to se týká i našeho bydlení a zdraví.

 

Jedním z možných řešení, jak harmonicky reagovat na civilizační změny v prostředí je inspirace dávným učením a vedením od Stvořitele a správným vyciťováním a pociťováním co nám vyhovuje a co ne. Je třeba poslouchat vždy svému VNITŘNÍMU HLASU – INTUICI A SVÉMU VNITŘNÍMU LÉKAŘI V NÁS SAMÝCH.

 

Ráda bych upozornila i na prostředí, které nám utváří také vhodné i lepší životní podmínky a také obydlí kde žijeme pokud si to tak my sami zvolíme a odejdeme z nezdravého a škodlivého životního prostředí kde žijeme. Jsou to všechny velké velkoměsta, kde dýcháme těžké kovy, jako např. arzén, olovo, vše co je ve vzduchu i různé viry.

 

Již mnohokrát mi bylo sděleno i ukázáno obydlí četných panelákových domů, kde si lidé na panelákové domy doslova nastrkali různé druhy satelitních přijímačů. Pak mi Přátelé z vyšších duchovní dimenzí sdělili jak jsou hodně nezdravé pro naše fyzické těla a jaké důsledky různých onemocnění to může mít a již také má ve velmi velké míře.

 

Jde také za prvé o onemocnění PSYCHICKÁ,

 

za druhé, o onemocnění vnitřních orgánů a také i vnějších, hlavně působení na kůži, kterou máme jednak po celém těle a je naším důležitých orgánem ke zprostředkování kyslíku do buněk. Na úrovni buněk pak dochází k onemocnění orgánů vnitřních a tak může lehce časem se objevit i rakovina kůže, nebo jiné rakovinové bujnění i ze slunění.

 

Také tak už časté onemocnění krve – leukémie. Je však jen jedna z mnohých částí toho, jak my sami nevidíme skrze zavedené různé zla (na sídlišti např. budování wifi sítě)  kolem nás a naše chtění mít různé technické vymoženosti, tedy i to co našemu tělu škodí a také skryté záření a působení na naše těla. Jde také i o zavádění různých dalších technických „vymožeností“ bliž k lidským obydlím např. i zmíněná zavádění WI-FI sítě a záření a ozařování buněk našich těl i prostřednictvím těchto zaváděných už všude nízkovibračních zářičů – převodů nízkých frekvencí do našeho života a tak se zhoršuje i kvalita našich životů. Naše chtění = mnohdy onemocnění orgánů. Jde také o upozornění, kde žít a co si správně volit pro naše zdraví. Správné rozhodnutí nám může včas navodit zdraví a zdravší způsob života. Někdy je lepší kvůli našemu zdraví žít daleko od města a těchto zavedených zel a nebýt tak na dosah s našim tělem v těchto nizko-vibračních polích zdraví škodících !

 

Také co je hodně nebezpečné, žít a mít domek a zahradu blízko vysokého napětí a tam bydlet. V Kanadě bylo prokázáno, že lidé i celá menší vesnice, byla ozařovaná touto energií a po 20 letech života tam začali lidé umírat také na různé druhy rakoviny jeden podruhem, až zjistili tenhle nastrčený negativní „fenomén“, jak to pak prokázali.  

 

Takže prostředí nám utváří také buď harmonie anebo disharmonie. Pokud se necítíme dobře, je nutno zjišťovat, proč tomu tak je a nalézt správné řešení. Někdy je opravdu nejlépe, abychom se odstěhovali do jiného města, nebo celkově prostředí s jinými klimatickými podmínkami pro nás a naše zdraví vhodnou. Aby i prostředí nám pomáhalo, což je důležité pro správné fungování všech orgánů.

 

Pak můžeme nalézt zdraví i harmonii a uvolnit tak staré energie, které byli s námi v každém dnu nashromážděny v našem aurickém poli dlouhodobě a mněli nedílný podíl na našem zdravotním stavu.

 

Nezapomínejte na Stvořitele, Stvořitel je pořád s vámi, a pořád vám všem přeje aby jste byli zdrávy a také, abyste poznali co pro vás není vhodné a správné. To máte také i vy zkoušky na to, jak to vyciťujete a jak se dokážete rychle rozhodovat a udělat někteří z vás i další ZMĚNY v dosavadním životě. Například že se odstěhujete do lepšího, zdravějšího a krásnějšího prostředí a tam si vše zařídíte i svůj další život – LEPŠÍ ŽIVOT.

 

LPĚNÍ NA MÍSTECH NENÍ SPRÁVNÉ, POKUD TO MÁ POMOCI VÁM, NEBO VAŠIM BLIŽNÍM. MŮŽETE I VY JIM BÝT TAKTO NÁPOMOCNI A ODEJÍT S NIMI, ANEBO BEZ NICH A UČINIT TAK POZITIVNÍ ZMĚNU VE SVÉM ŽIVOTĚ. TO JE JEDEN Z NÁVODŮ, JAK VŠE BEZ STRACHU A CHAOSU ZMĚNIT K LEPŠÍMU A NEBÁT SE VYKROČIT JINDE, KDE JE OMNOHO LÉPE PRO VÁS A VAŠE ZDRAVÍ. PAK MÁTE MOŽNOST ZVLÁDNOU – ZÁVISLOSTI NA LIDECH, MÍSTECH, VĚCECH A DALŠÍHO V ŽIVOTĚ, CO JSTE DOSUD NECHTĚLI ANEBO NEVIDĚLI.

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt