DOPORUČENÉ PRODUKTY

POMOC KRYSTALŮ V NAŠEM ŽIVOTĚ

Životní zkušenosti léčitelky

 

Doplnění poznatků od milé a milující krásné duše, léčitelky ke krystalům - darům planety Země.

 

Drahokamy, krystaly představuji nejčistší dar Země a proto mají takovou velkou hodnotu. Země podrobuje v jejím lůnu ležící hmotu dlouhodobému procesu proměny, jejímž výsledkem jsou drahokamy, krystaly. Díky jejím znalostem a její trpělivosti, daří se Zemi přetvářet hrubou hmotu, přivést ji ke zrání, to znamená přeměnit ji v drahokamy. Země je inteligentní, živá bytost s duší a duchem, která vykonává obrovskou práci.

 

Drahokam, krystal, byt sebemenší, je částicí hmoty a jako taková je schopna zachycovat kosmické sily (čisté - vyšší vibrace) a udržet je. Kameny jsou jako antény,je nutno jim dávat povely a svěřit jim zprostředkující poselství. Pak jsou spolehlivé a vykonávají to, co se od nich očekává, protože za nimi stoji, jsou při nich pulzující, vibrující sily. Příroda vytvořila drahokamy tak, že můžou zachycovat energie z vesmíru a šířit ji. Jsou jakoby skladištěm kosmické paměti.

 

Aktivujeme je LASKOU. Láska je univerzální řečí vesmíru, které rozumí všechno Stvoření. Když se dotknete kamenu s LASKOU, hned se mění jeho vibrace, může vám dokonce s láskou odpovědět, nač se ho ptáte. Ovšem k tomuto je zapotřebí, aby i člověk byl vnímavý, aby dokázal rozluštit tuto řeč. Musíte je taky poprosit o jejich pomoc a mít je rády stejně tak, jak máte rádi své nejmilovanější přátele.

 

Můžete si je položit na svoje srdíčko a můžete se spojovat s nimi hlubokou, čistou láskou. Po léčeni je nutno je očisťovat. Jsou čtyři druhy očišťování:

 

1. Vložit je do pramenu čisté řeky, potůčku, omyt v čisté vodě a vystavit na slunce.

2. Vystavit je na slunce.

3. Ponořit je do mořské soli, nejlépe růžové - himalajské.

4. Nebo je zahrabat do Země.

 

Když máte své osobní krystaly, chrání vás před negativními energiemi lidi i těmi zlými energiemi lidi, které třeba jako léčitel léčíte.

 

 

DOPLNĚNÍ KE KRYSTALŮM


Tento veliký krystal má 25 cm - to je Himalájska solná lampa. Musela jsem ji koupit, protože mne DUCH tohoto krystalu v tom obchodě o to prosil. Říkal, že ON - DUCH toho kamene, chce jít se mnou, silně jsem to v srdci cítila a tak jsme ho vzali sebou domů a ON byl přešťastný.

 

 

Tam na těch místech, co ty solné kameny dolují, bylo kdysi moře. Je to sůl posvátná, čistí ovzduší, neutralizuje pozitivní ionty, které se vytvářejí kolem elektronických spotřebičů -  tvorbou negativních iontů. Tento pořádný kus, který je velmi těžký, mně má velmi rád a já ho taky.

 

Taky jsem i u něho zjistila, že všechno má život, všechno je organické. Ovzduší, ve kterém se ten solní kámen nachází, možno přirovnat do ovzduší, jaké je přítomné u horských vodopádu, u moře, při a po bouři. Tato lampa má být pořád zapnuta, aby byla mírně teplá a vyzařovala svoje negativní ionty a likvidovala ty špatné - pozitivní (s kladným elektrostatickým nábojem).

 

Mám krystaly i venku, kolem domu. Mám tam i jiné kameny, které si přivážím z vrcholku nejvyšších hor. Každý, kdo k nám přijde, pociťuje klid a čistotu a jakoby posvátnost. Ty všechny kameny, krystaly opravdu hodně pomáhají. Jsou to takoví mlčenliví strážci. Jak jsem už psala, musí je člověk mít rád - musí jim projevit LÁSKUa ony odpoví přátelstvím a láskou. Je to stejné i s VODOU - prostě všechno reaguje na LÁSKU i ten velmi zlý člověk, neboť nikdo není "ÚPLNĚ ZLÝ" a v každém je alespoň maličký plamínek ČISTÉ BOŽÍ LÁSKY.

 

Alespoň já to takto cítím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VŠICHNI VELCÍ UČITELÉ UČÍ:

Nauč se v každém a ve všem vidět jen ty nejkrásnější vlastnosti, vše jen to nejlepší, posílej jim LÁSKU, jen tak se budou moci povznést a přeměňovat jejich nízké vibrace na ty vyšší - dokonalejší.

 

Já se nepovažuji za léčitelku ani za nějakého učitele, vše co píšu (sděluji) lidem, mě připadá přirozené a cítím, že každý takto může uvažovat a psát, jen se musí uklidnit, jakoby odpojit od toho světského, materiálního, zavřít dveře od své vnitřní komůrky - jak to radil, náš mistr PAN JEŽÍŠ KRISTUS a v ní přebývat co nejdéle a čerpat z té nevyčerpatelné studny VODY ŽIVÉ - ROZPOMÍNAT SE NA SVŮJ PŮVOD A TAK POSTUPNĚ VÍTĚZIT NAD BLUDEM TÉTO MATERIALNÍ EXISTENCE.

 

Přeji Vám všem hodně úspěchu s Vašimi novými přáteli.

 

Posílám vám toto sdělení a doplnění s VELIKOU LÁSKOU i k naší matičce Zemi za to, že je vydala na povrch a já jsem měla s nimi tu možnost je procítit v mém srdci.

 

Ať je vám Stvořitel nápomocen.

 


PŘÍKLAD POMOCI LÉČITELKY,
JAK VLASTNĚ MÁME DNESKA MOUDŘE ŽÍT ?

 

Jeden z mnoha krásných a pozitivní příkladů jak a kde pomáhat.

 

Práce léčitelky na dálku a pomoc svým bližním vycítěnímkdy je třeba pomoci a práce se Stvořitelem. Přiklad jak léčitelku Stvořitel vedl k okamžité pomoci a ke Světelné práci přes den, aby byla užitečná, milující a pomáhající těm kdo pomoc potřebují.

 

Výňatek ze sdělení z osobního listu:

 

Posílala jsem Ti včera láskyplné myšlenky, neboť jsem okamžitě vnímala na dálku (přes tisíce km) negativní energie, které se u Vás vytvořily. Já se snažím o té druhé straně vůbec nemyslet ani ji vnímat. Myslím celý den jenom o Stvořiteli a rozdávám Světlou energii LÁSKY všemu a všude, kde se nacházím.

 

Některým lidem to vadí, ale Ti "lepší " na tyto vlny okamžitě reagují a jakoby najednou se jejich vibrace snaží naladit na vyšší. Smějí se na mne a cítím, že by mne chtěli obejmout.

 

Stalo se mi to teď u veterináře, jak jsem tam v pátek seděla 2 hodiny se sousedkou a jejím pejskem. Nudila jsem se tam, tak jsem si našla "novou zábavu".  Všichni se pak přišli rozloučit a říkali mi, že to byla pro ně čest, se se mnou setkat, i ta veterinářka i celý personál a ta moje sousedka se tam i rozplakala a řekla jim, že jsem její nejmilovanější, a že prý by chtěla umřít před tím, než se odstěhujeme.

 

 

 

BÁSEŇ JAK PRAVÝ ŽIVOT NYNÍ ŽÍT

 

Čistým životem jít, je BOŽÍ LÁSKU umět pochopit.
Rozdávat vůkol štěstí a sám je v sobě zřít.

 Najít své duše klid, KRISTA ve svém srdci mít,
slovem neranit, každému přítelem být.

Vodu živou pít
a žárem zrádných vášní její pramen nekalit. 

Jen dobro celku chtít,
své srdce dokořán otevřít, leč zlo dovnitř nikdy nevpustit.

Vždy na stráži bdít a lidskou pýchu potlačit.

Pro bližního svého žít a všechny viny
 mu hned odpustit, oběti svou při tom nešetřit.

Duši svou vonným kvítím přizdobit - vlídnost a něhu kolem rozesít.
 
Ve svatém tichu vzhlédnout tajemné hvězdy třpyt
a otázku věčnosti skrze ní pak rozluštit.

Vírou a naději otočit svůj štít,
 nad bludem těžké hmoty vždy mužně vítězit.

Tvoru nižšímu projevit svůj cit
a jeho krvi šat svůj více neškvrnit.
 
Vždyť PRAVÝM ČLOVĚKEM se stát

je LÁSKU A MILOSRDENSTVÍ VŠEM A VŠEMU PROKÁZAT.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt