KINEZIOLOGIE

Odblokování mysli od negativních naprogramovaných vzorů chování,  jednotný mozek – propojení levé a pravé hemisféry

 

Léčitel léčí energetické bloky v celém energetickém poli (auře) a postupně odblokovává zablokované energetické centra v těle-čakry (meridiány) postihnutého pacienta už zavedenými bloky skrze jeho mysl, pociťování a prožívaní této naprogramované „jeho pokroucené reality“ a tak postupným procesem léčby bloky odstraňuje a napráva i pročisťuje blokády pozitivní energií a usměrňuje tak správně proudění toku energií v zablokových částech těla – v zablokovaných čakrách.

 

Telo pacienta je léčeno za přítomnosti duchovních průvodců z vyšších duchovních dimensí NEBE a s dovolením STVOŘITELE. Jsou odstraňovány negativní vzory chování v mysli, které jsou naprogramované tím, že jsme nezvládali některé životní situace správně řešit (například s hněvem) a poznačilo nás to negativně vůči někomu, což si musíme pokaždé uvědomit a rozpoznat jakého negativního druhu chování jsme se dopustili a čeho se chceme zbavit a udělat naší vědomou vnitřní PROMĚNU – ZMĚNU v dosavadním myšlení, konání, cítění i našimi činy v budoucnu vše již nečinit, nekonat anebo nepociťovat nějakou zlobu zášť vůči našemu bližnímu. Vše je také duchovní zkouška, jak se vším správně a s láskou i moudrostí vypořádáte. Také sami máte možnost na sobě pracovat a odstraňovat zavedené bloky v mysli i ve vašich vztazích a tak milovat a mít rádi své bližní takových, jací jsou.

 

Vše odstranění a vše pomoci dělají přátele z Nebe – duchovní průvodci – biológlékaři z lodí a také na lodích i v noci ve spánku a také přes pomoc léčitele s kineziologickým zaměřením v samotném léčebném sezení, (anebo také na dálku, pokud je tak léčitel-kineziológ vybaven), kde léčiteli i pacientovi je pomáháno.

 

Léčitel, je pro tento druh práce a pomoci bližním postupně ve svém životním úkolu mnoha let předtím připravován a pak zvládáním různých životních zkoušek také vnitřně vybaven a veden Stvořitelem a duchovními průvodci, aby mohl tuto odbornou práci pro pomoc lidem dělat s láskou.

 

Také i sám léčitel musel si projít a zvládnout, dokázat změnit naprogramované bloky ve svém energetickém systému, přizpůsobit také této práci i pomoci lidem svůj život a pracovní podmínky a v tom mu pomáhá neustále také milovaný Stvořitel a přátelé z lodi – biológlékaři, kteří na jiné úrovni bytí duše i ducha mohou pak odstranit zavedené bloky v mysli a jednání a léčitel ve fyzickém těle pacienta.

 

Životní zkušenosti jsou léčiteli na jeho cestě velikou pomocí a také i svým bližním i jiným lidem v jeho okolí.

 

Velikou pomůckou ke zvládnutí tohoto úkolu, který tady má léčitel jsou hlavně jeho prožitky zažité na vlastní kůži, zvládnutí mnohých pozitivní skutků vůči druhým a také nezbytná nezištná pomoc druhým lidem na jejich cestě životem dál k pozitivnějšímu a plnohodnotnějšímu i kvalitnějšímu prožívaní tohoto života.

 

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt