DOPORUČENÉ PRODUKTY

Knihy pro osobní rozvoj

Seznam knih pro osobní rozvoj

Můžete si koupit v knihkupectví, nebo půjčit ve vaší knihovně

 

Lorna Byrne

ANDĚLÉ V MÝCH VLASECH

Lorna Byrne, moderní irská mystička, od nejútlejšího věku vídala anděly a hovořila s nimi. Nyní poklidně žije na irském venkově. V knize Andělé v mých vlasech, poprvé otevřeně hovoří o svých zážitcích, kde živě líčí své dětství v Irsku, hledání práce v Dublinu i manželství s mužem svých snů. Lornin příběh se okamžitě stal bestsellerem. Poskytuje čtenáři jedinečný pohled na andělské pomocníky, kteří nás neustále obklopují a pouze čekají na naši prosbu o pomoc. Jak sama Lorna říká: „Stačí jen je požádat.“

SCHODY DO NEBE

Ve své druhé knize, seznamuje čtenáře s činností andělů ve světě, vysvětluje vztah lidské duše k lidskému tělu a objasňuje, jakou roli mohou v lidských záležitostech sehrát zemřelí, kteří jsou nyní v nebi. Závažná je kapitola věnovaná záměrům, které má Bůh a andělé s lidstvem do budoucnosti.“

POSOLSTVO NÁDEJE OD ANJELOV

V Posolstve nádeje od anjelov írska mystička Lorna Byrneová v tejto náročnej dobe tlmočí veľmi dôležitý a naliehavý odkaz z neba. Anjel mi povedal: „Nádej robí z nemožného možné.“ V Posolstve nádeje od anjelov Lorna priamočiaro a jednoducho píše o tom, ako sa človek môže obrátiť na anjelov o pomoc a prežiť tak lepší a šťastnejší život.

 

Neal Donald Walsh

HOVORY S BOHEM I.

Předpokládejme, že bychom mohli položit Bohu ty nejzapeklitější otázky – otázky týkající se lásky a víry, života a smrti, dobra a zla. Předpokládejme, že by nám Bůh dopřál sluchu a poskytl nám srozumitelné odpovědi. To se přihodilo autorovi této knihy a může se přihodit i vám. Připravte se na rozhovor. Ve skutečném dialogu, odehrávajícím se v nitru každého člověka, který se rozhodl žít v pravdě, nezáleží na tom, k jakému náboženství se přiklání, nebo zda se vůbec považuje za věřícího člověka. Základem je ochota.

HOVORY S BOHEM II.

Druhá kniha populárních Hovorů s Bohem je psána formou „veřejného dialogu“, který je určen všem, kteří přemýšlejí o své duchovní cestě v kontextu moderní doby. To, co se přihodilo autorovi této knihy, se může stát i vám. Připravte se na rozhovor. Je čas začít nový život a stát se viditelnými, pak je viditelný i váš vztah k Bohu.

HOVORY S BOHEM III.

Tato trilogie pojednává o neuvěřitelném množství námětů, o lidských vztazích, o kosmologii vesmíru, o životě a smrti, o lásce a manželství, o sexualitě a rodičovství, o zdraví a vzdělání, o ekonomice a politice, o duchovních a náboženských otázkách, o fyzice a problematice času, o společenských normách a tradicích, o procesu tvorby, o vztahu člověka k Bohu, o ekologii, o zločinu a trestu, o životě ve vyspělých společnostech ve vesmíru, o povaze opravdové lásky a o možnosti vyjádřit tu část našeho já, která si uvědomuje, že Boží podstata je naším přirozeným dědictvím.

PŘÁTELSTVÍ S BOHEM

Tento rozhovor nás vede k tomu, abychom prohloubili a posilnili své vlastní spojení s Bohem. Stejně jako v jiných vztazích je rozhovor prvním krokem k tomu, abychom získali důvěru, vybudovali vztah a vytvořili vzájemné spojení. A tak potom, co jsme Bohu nejdříve naslouchali, dalším přirozeným krokem je navázat přátelství, abychom si tak k Bohu vybudovali svůj vlastní jedinečný vztah.

UPŘÍMNOSTÍ K BOHU

Tato kniha byla napsána, aby zmírnila utrpení a zachránila svět. Svět potřebuje být zachráněn před lidmi, kteří se nestarají o druhé a kteří považují za svůj hlavní úkol bránit se proti ostatním. Právě tato snaha vede ke lhaní v individuálních lidských vztazích a k udržování tajnůstkářského jednání ve společnosti. My lidé jsme schopni zreorganizovat svět na základě soucitu a lásky. Jsme schopni zlepšit kvalitu života jedinců a provést společenské změny, které budou transformovat struktury, které jsme sami vybudovali a které jsou příčinou lidského utrpení.

BŮH, NA KTERÉHO ČEKÁME

Lidstvo si brzy vytvoří nový druh spirituality. Toto nové prožívání duchovna umožní všem lidem vyjádřit jejich přirozený vztah k Bohu, aniž by se museli odsuzovat kvůli tomu, jakým způsobem se k Bohu vztahují, nebo se v jeho jménu zabíjet. Když lidstvo tuto novou spiritualitu přijme, všechno se změní. A přesně to v dnešní době potřebujeme. Tato kniha obsahuje ohromující předpověď, která pochází z toho nejvyššího zdroje - od samého Boha, říká autor. Ať už tomu věříte, či nikoli, nová vize naší blízké budoucnosti, vás dozajista neobyčejně zaujme.

HOVORY S BOHEM PRO MLADÉ

Žijete v šíleném světě a chcete jej změnit. Ve svém nitru, v hloubi své duše víte, jaký by život mohl být. Víte, že bychom neměli jeden druhému ubližovat. Víte, že nikdo nemá právo chtít všechno, brát si všechno, hromadit všechno, zatímco druzí mají tak málo. Víte, že moc není právo. Víte, že důležitá je pravda a otevřenost a poctivost, nikoli postranní úmysly a intriky. Víte, že nic nezískáte, když něco získáte na úkor druhých.

MALÁ DUŠE A SLUNCE

Byla nebyla jedna Malá duše. A tato Malá duše věděla, že je Světlo, jedním z milionů, miliard Světel, které společně tvoří Universum. Naše Malá duše ale chtěla prožít jaké to je být Světlem. A Bůh řekl, že jestliže chce Malá duše poznat Světlo, musí nejprve poznat Tmu. Protože jak bychom poznali co je nahoře, kdyby nebylo dole ? Jak bychom poznali teplé, kdyby nebylo studené, rychlé, kdyby nebylo pomalé ? Malá duše pochopila, že chce-li poznat, čím skutečně je, musí poznat také pravý opak. Je to veliký dar," řekl Bůh, „protože bez něho byste nemohli poznat, jaké věci skutečně jsou." A tak se Malá duše vydala na dobrodružství. A její dobrodružství je možná podobné tomu, které prožíváme my všichni.

NOVÁ PROROCTVÍ

Přišel čas volby. Naše možnosti nám jsou prezentovány tokem událostí - a lidmi, kteří je vytvářejí. Buď půjdeme vpřed a začneme společně budovat svět míru a harmonie na základě nových představ o Bohu a Životě, nebo se vrátíme zpět a budeme i nadále obnovovat starý svět konfliktů a neshod.

PŘIJÍMÁNÍ BOHA

Přehled deseti iluzorních představ o lidském životě, a to jak je rozeznat a proměnit, jak změnit své myšlenky a přesvědčení, abychom si mohli vědomě vytvářeli svou realitu a uspět ve snaze o proměnu světa. Potom, co jsme začali rozhovor s Bohem a vytvořili s ním osobní přátelství, tato část ze série pojednává o sdílení jednoty s Bohem a je určena pro ty, kteří jsou připraveni postoupit dále.

BOHATSTVÍ SPOKOJENÉHO ŽIVOTA

Ukazuje, že skutečná hojnost nemá nic společného s tím, co vlastníme, ale závisí od toho, kdo jsme a kým se snažíme stát. Vypráví o tom, co nás blokuje v tom, abychom zažívali hojnost a předkládá praktické kroky, jak si vytvořit pro sebe hojnost a to pravé živobytí.

CHVÍLE BOŽÍ MILOSTI

Tato kniha je souborem více 400 otázek a odpovědí, které vyvstaly kolem trilogie Hovory s Bohem. V této knize jsou ty nejzajímavější a nejprovokativnější dopisy čtenářů. Tím, jak jsou poselství z dialogu HSB uváděna do souvislostí s osobními otázkami a každodenními prožitky, ilustrují spojení mezi duchovní a hmotnou realitou a ukazují, že to, čím jsme a co děláme, je výsledkem toho, jak myslíme a v co věříme.

KNIHA O PLNÉM A SPRÁVNÉM ŽIVOTĚ

Žít plným a správným životem znamená pojmout vědomí, že jsme součástí celistvého systému, celistvého plánu a celistvé reality. V tomto živém inspirativním rozhovoru se hovoří o široké škále témat. Pomáhá nám znovuvytvořit si vizi vlastního života a přijmout tak nové tvořivé chápání toho, jak životní proces ve skutečnosti funguje a taktéž jaký je význam skutečného začlenění se a spojení s naším okolím.

O LIDSKÝCH VZTAZÍCH

Všechno, co o sobě víme a co prožíváme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy. Tato kniha, která zahřeje u srdce hovoří o smyslu a fungování vztahů. Vysvětluje, jak nám naše spojení s ostatními přináší možnost prožívat sebe sama a uvědomovat si to, kdo jsme, a to způsobem, který nám nic jiného nemůže nahradit. Toto pochopení nám nejenom otevírá dveře ke vztahům s ostatními, ale také rozšiřuje spojení a vztah k sobě samým.

TAK SE ZMĚŇ

Kniha je rozšířeným pokračováním knížky "Poslové světla" se zaměřuje především na koncept "bytí". Dotýká se tématu našeho životního poslání, a také do detailu popisuje proces změny všech našich osobních prožitků na všech úrovních.

CO SI BŮH PŘEJE ?

Kniha je rozšířeným pokračováním knížky "Poslové světla" se zaměřuje především na koncept "bytí". Dotýká se tématu našeho životního poslání, a také do detailu popisuje proces změny všech našich osobních prožitků na všech úrovních.

ŠŤASTNĚJŠÍ NEŽ BŮH

Pokud vám výrok "šťastnější než Bůh" připadá nesmyslný, nelogický, nebo dokonce opovážlivý a rouhavý, je načase, abyste si přečetli stejnojmennou knihu Neala Donalda Walsche. Autor populární dekalogie Rozhovorů s Bohem, jejíž závěrečný díl má právě tento poněkud kontroverzní název, vás vyvede z omylu. Přijmeme-li postulát vlastní nejen řadě náboženských systémů, ale rovněž blízký mnoha lidem.

NÁVRAT DOMŮ K BOHU - V životě, jenž nikdy nekončí

Nic nevzbuzuje zájem lidstva tolik a nic není tak tajuplné jako smrt. V čem vlastně spočívá náš život a co se s námi stane, až zemřeme? Shledáme se s blízkými, kteří tento svět opustili před námi? Uvítá nás Bůh ve svém království? Nastane Soudný den? Bude pro nás nebeská brána otevřená? Budeme vůbec vnímat, co se s námi po smrti děje? Prostřednictvím svého hlubokomyslného a osobního rozhovoru s Bohem popisuje Neale Donald Walsch proces přechodu z tohoto světa do Božího království.

 

Drunvalo Melchizedek

ŽÍT V SRDCI

Vstupte do posvátného místa ve svém srdci: My lidé jsme byli před dávnými časy ve své podstatě velmi odlišní, než jsme nyní. Komunikovali jsme mezi sebou způsobem, kterému nyní v moderních dobách rozumí už jen velmi málo lidí. Naše vnímání a dorozumívání tehdy nijak nesouviselo s našim mozkem, ale bylo spojeno s posvátným místem v našich srdcích. Byli to mí učitelé,k teří mě požádali, abych vám připoměl, kdo doopravdy jste. Jste mnohem více než jen lidské bytosti ... A posvátná místa vašich srdcí jsou prostorem, kde může být vědomě vytvořeno nová realita tohoto světa. Pokud mě tomu dáte svolení odhalím a budu s vámi sdílet to, co bylo odhaleno mně, předám vám instrukce, které vám ukáží cestu do vašich srdcí, kde jste vy a Bůh společně v Jednotě.

PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA - 1 a 2 část

Kdysi veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření - geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli. V této knize Drunvalo Melchizedek osvětluje mystéria příchodu lidských bytostí do života, proč se se světem děje to, co se děje, a obeznamuje nás s jemnými energiemi, které umožní našemu vědomí rozkvést do opravdové krásy.

HAD SVĚTLA 2012 A DÁLE
Vzestup ženské síly a světla Kundalini Země 1949 - 2013

Přežije lidstvo rok 2012, nebo posvátná a tajemná událost, jež se odehrává jednou za 13 000 let, změní vše, co známe? Všechno je připraveno na „posunutí věků“, a je tak, jak má být, a velká transformace lidského vědomí může začít. Světově proslulý autor nám dává naději...

 

Louise L. Hayová

Překrásné poznání Louise s rakovinou, které porozuměla a naučila se s ní vypořádat změnou svého života a myšlením. Její poznání a rady, kterých se jí dostali od Stvořitele vysvětluje lidem na svých přednáškách a knihách po celém světě.

 

MILUJ SVŮJ ŽIVOT

Jsme-li na sobě ochotni mentálně pracovat a měnit se, můžeme si vyléčit téměř každou nemoc. Kniha se zabývá příčinami nemocí a její léčebná metoda, zdokonalená dlouhodobou praxí s pacienty, představuje souhrn konkrétních kroků, jak tyto příčiny nemocí odstranit. Její zkušenost je zároveň osobní: usilovnou mentální prací se jí podařilo vyléčit si rakovinu. Učí nás odstraňovat překážky, které nám brání žít naplno a dosáhnout toho, po čem toužíme.

SÍLA JE VE VÁS

Žádná nemoc není nezdolatelná ani rakovina, protože je nám dána schopnost doplňovat život zevnitř. Vědecké lékařství začíná potvrzovat její tušení mocné uzdravující síly.

JÁ TO DOKÁŽU

Je zapotřebí, abyste věnovali pozornost svým myšlenkám. Jen tak budete moci začít přetvářet ty, jež způsobují zkušenosti, které nechcete. Na konci knihy budete schopni s jistotou říci "já to dokážu" a budete vědět, že jste na cestě k novému, nádhernému životu plnému radosti, který si zasloužíte.

UZDRAV SVÉ TĚLO

Průběh choroby může být zvrácen prostou změnou našeho myšlení. Učí ostatní lidi, jak se mají léčit, a poznat, že psychické léčení funguje. Když se choroba vrací znovu a znovu, je to kvůli tomu, že pacient nezměnil své myšlenkové návyky, a proto u něj znovu propukla tatáž nemoc. Pochopit také, že kdybychom mohli změnit svoje myšlení, které nemoc způsobilo, nepotřebovali bychom už další lékařskou pomoc.

LÁSKA SA RODÍ V TEBE

Existuje len jeden způsob jako vyřešit každý problém anebo vyléčit každé onemocnění a to je zbavit se nenávisti, odporu, hněvu a kritiky - a namísto toho pěstovat v sebe lásku.

MILUJ SVŮJ ŽIVOT MEDITACE

Toto je kniha myšlenek, které ve vás vyvolají proces tvůrčího myšlení. Dá vám příležitost vidět jiné způsoby přístupu k tomu, co prožíváte... Při čtení knihy možná najdete výroky, s nimiž nebudete souhlasit. Je možné, že jsou v rozporu s vašimi vlastními názory. To je v naprostém pořádku. Říkám tomu "zamíchání hrncem". Nemusíte souhlasit se vším, co říkám. Prozkoumejte však všechno, čemu věříte a proč. Právě díky tomu se budete měnit a porostete... Začnete číst na kterémkoli miste v knize. Otevřete ji podle své vůle kdekoli. Může potvrdil to, v co už věříte, nebo vás změní. To všechno je součástí procesu růstu. Vězte, že jste v bezpečí a všechno je v pořádku.

MILUJ SVŮJ ŽIVOT - SPOLEČNÍK A RÁDCE

Kniha se zabývá pozitivním myšlením a technikám sebelásky. Zabývá se zdravím, emocemi strachem, návyky, penězi a prosperitou, sexualitou, stárnutím, láskou a důvěrností, prácí a jiné. Tato cvičení vám přinesou nové informace o sobě samých, které vám umožní nová životní rozhodnutí. Budete-li chtít, můžete si nakonec vytvořit takový život, jaký chcete.

MOCNÉ MYŠLENKY

365 afirmací pro každý den s nádherně barevnými ilustracemi. Afirmace je každá myšlenka, jež vám proběhne hlavou, i každé slovo, které vyslovíte. Proč tedy nepoužívat pouze pozitivní afirmace? S jejich pomocí začnete jinak myslet, jednat i cítit.

NOVÉ TISÍCILETÍ - POZITIVNÍ PŘÍSTUP K TŘETÍMU TISÍCILETÍ

Kniha je příspěvkem k pozitivnímu myšlení všech lidí, kteří překročili pomyslný práh třetího tisíciletí a snaží se, aby byl svět kolem nás skutečně příjemným místem pro život a snaží oponovat všem lidem, kteří vnímají třetí tisíciletí jako dobu temna a očekávají jež budou postupně ničit naši planetu. Mottem celé knihy je pozitivní přístup a šíření lásky. Promlouvají tu hlasy lékařky, filozofky, léčitelky, vědce, odborníka na zahradničení a životní prostředí a mnoha dalších známých a mezinárodně uznávaných osobností. Všichni tito lidé si uvědomují, že negace plodí jen další negaci a výsledkem toho je skutečně možná zkáza. Proto vedou lidi k tomu, aby se zaměřili na lásku, citlivost, soucítění a na péči věnovanou nejen vlastnímu zdraví, ale zdraví celé naší úžasné planety.

SÍLA ŽENY PRŮVODCE ÚSPĚŠNÝM ŽIVOTEM PRO KAŽDOU ŽENU

Je to průvodce úspěšným životem pro každou ženu a vysvětluje ženám, jakým způsobem se mohou naučit vážit si sebe samých, získat sebevědomí a respekt, které jim po právu náleží, a dosáhnout pevného postavení ve společnosti. Kniha pomáhá tisícům žen na celém světě objevovat a rozvíjet nevyužité tvůrčí síly, najít sebe samé a žít plným, autentickým životem.

 

Eckhart Tolle

Vynikající knihy odkrývající naše bloky v myšlení v lidském životě a to jak jednoduše si vytváříme život myšlením a názory a jak si jej komplikujeme zastaralými dogmaty převzatými od rodičů, společnosti všech struktur, trvající na oddělenosti od Boha a jeho lásky a jednoty. Další veřejné a poučné záznamy přednášek najdete webu: dotekticha.blogspot.com

 

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

Při čtení této knihy mnoho z nás učiní nové objevy: nejsme svou myslí; můžeme se zbavit duševní bolesti; najdeme, jakmile se vzdáme přítomnému okamžiku. Dovíme se také, že jedním z klíčů k dosažení vnitřního klidu je naše tělo, stejně jako ticho a prostor kolem nás. To jsou brány, jimiž můžeme vstoupit do přítomnosti, kde neexistují žádné problémy. V přítomném okamžiku najdeme své skutečné já a hlubokou vnitřní radost. Pouze v přítomném okamžiku si uvědomíme, že už jsme úplní a dokonalí. Mnoho z nás zjistí, že naší největší překážkou na cestě k tomuto poznání jsou naše partnerské vztahy. Vstupujeme do ,,nového teritoria" a nic není takové, jak se nám to dosud jevilo. Pochopíme, že naše partnerské vztahy mohou být další branou k duchovnímu osvícení, pokud jich budeme užívat moudře, to jest k tomu, abychom se stali víc milujícími. Výsledek? Skutečné spojení mezi naším já a druhými lidmi. Naučíme-li se žít v přítomném okamžiku, budeme-li vnímat realitu ,,neviditelného Bytí" a svého ,,vnitřního těla", otevřeme se transformujícímu poznání, jež nám poskytuje tato kniha.

TICHO PROMLOUVÁ

Esenci Tolleova poselství je jednoduché pochopit: Když se spojíme s tichem ve svém nitru, překročíme hranice své aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti. S tímto poselstvím se seznámily miliony lidí na celém světě v Tolleově první knize Moc přítomného okamžiku. V této druhé, dlouho očekávané knize nám Eckhart Tolle vysvětluje esenci svého učení srozumitelným způsobem, který může každý pochopit. Kniha je rozdělena do deseti kapitol, z nichž každá je mozaikou stručně vyjádřených myšlenek, ale pokud je čtete jako celek, mají hluboce transformativní účinek.

NOVÁ ZEMĚ -- OBJEVTE V SOBĚ SMYSL ŽIVOTA

Eckhart Tolle staví na obrovském úspěchu knihy Moc přítomného okamžiku a bere nás na cestu mimo naše životy, aby nám ukázal, že máme šanci vybudovat nový svět plný lásky. Vyžaduje to velký posun ve vědomí od současné identifikace s naším egem ke zcela novému způsobu vnímání toho, kdo jsme. Aby se to mohlo stát, musí struktura lidské mysli projít zásadní transformací. V této nové knize Tolle ukazuje, jak taková transformace může proběhnout nejen v nás, ale i ve světě kolem nás. Tím, že vykresluje podstatu tohoto posunu vědomí, Tolle detailně ukazuje, jak naše egoistické uvažování funguje. Poté nás jemně a pomocí velmi praktických termínů vede k novému vědomí. Dojdeme až k poznání toho, kým vlastně jsme, což je mnohem významnější než to, co jsme si dosud mysleli. (objevte smysl svého života)

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU - PRACOVNÍ KNIHA

Stačí plně přijmout tento okamžik. Když to uděláte, najdete hluboký vnitřní klid. Rozhodnutí předpokládá vědomí. Bez toho nemáte žádnou volbu. Volba začíná v okamžihu, kdy se přestanete ztotožňovat se svou myslí a navyklým způsobem myšlení, v okamžiku, kdy začnete být vědomě přítomní.

SILA PRÍTOMNÉHO OKAMIHU -- ZÁKLADNÉ TEÓRIE, MEDITÁCIE A CVIČENIA

Kniha Sila prítomného okamihu už krátko po svojom vydaní dokázala, že je jednou z najvýznamnejších duchovne zameraných kníh súčasnosti. Zoznamuje nás s konkrétnymi krokmi a jasnými pravidlami, ktoré nám ukazujú, ako môžeme dosiahnuť stav milosti, jednoduchosti a ľahkosti. Ten sa dostaví, keď umlčíme svoje myšlienky a uvidíme svet okolo nás v prítomnej chvíli. Sila prítomného okamihu základné teórie, meditácie a cvičenia predstavuje dôsledne vybranú sériu výňatkov z knihy Sila prítomného okamihu a ponúka tieto cvičenia a pravidlá priamo. Čítajte túto knihu pomaly alebo ju len otvorte na ktorejkoľvek strane, rozjímajte o jej slovách a objavíte možno ihneď a možno neskôr niečo, čo vám doslova zmení život. Nájdete v sebe silu a schopnosť zmeniť a pozdvihnúť celý svoj svet. Jediné, čo musíte urobiť, je plne prijať túto chvíľu. Vtedy budete prežívať každý okamih s ľahkosťou, zmierený so sebou samým.

REČ TICHA

Podstata učenia Eckharta Tolleho je jednoduchá: Ak sa napojíme na vnútorné ticho, dostaneme sa za hranice našej mysle a emócií a objavíme tak hlboký trvalý pokoj, spokojnosť a vyrovnanosť. Jeho mimoriadne úspešná prvá kniha s názvom Sila prítomného okamihu oslovila milióny ľudí na celom svete. V tomto netrpezlivo očakávanom novom diele Tolle ponúka podstatu svojho učenia v krátkych jednoduchých textoch, zrozumiteľných pre každého. Eckhart Tolle dobre rozumie duchovným potrebám dnešnej doby. Vychádza z podstaty všetkých duchovných tradícií a ich pravdy vyjadruje prekvapivým a osviežujúcim spôsobom. Výsledkom je kniha, ktorá je paradoxne starobylá a súčasná zároveň, plná dobre načasovaných a silných posolstiev. Reč ticha sa môže stať prinajmenšom prebudením pre tých čitateľov, ktorí dokážu dať slovám šancu, aby na nich zapôsobili svojim tichým kúzlom.

MILTONOVO TAJEMSTVÍ

Kniha vypráví příběh chlapce jménem Milton, kterého na školním hřišti napadl starší a větší kluk. Miltona se zmocní obavy z každého dalšího dne ve škole. Přestože si vůbec neví rady, neřekne nic ani svým rodičům a prožívá velmi těžké chvíle sám se svým strachem Když druhý den ráno přijde domů jeho kocourek Teo pokousaný od zlého psa, Milton se diví, proč se Teo také nebojí. Jeho dědeček se mu snaží vysvětlit, že kocourek žije v přítomnosti, ale Milton to nechápe. Jak mu asi přítomnost dokáže pomoci s jeho strachem? Následující noci však Milton prožije velmi zvláštní sen, ve kterém se setká s neznámou tajemnou zmrzlinářkou. Tato žena mu vyjeví tajemství moci přítomného okamžiku. Milton je svým nočním zážitkem naprosto nadšený a chystá se nově získané znalosti použít ve svém skutečném životě. Čeká ho další den ve škole a s ním i strach ze staršího spolužáka Podaří se Miltonovi vyřešit jeho problém? Jaké tajemství vlastně Miltonovi tato záhadná paní prozradila? Knihu mohou jako výchovnou pomůcku využít nejen rodiče, ale také učitelé a kdokoliv, kdo pracuje s dětmi.

NAŠI ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

Z jedinečné spolupráce dvou mistrů ve svých oborech, duchovního učitele Eckharta Tolleho a ilustrátora Patricka McDonnella, tvůrce slavného komiksu MUTTS, vznikla kniha, jejíž stránky s roztomilými obrázky nejen potěší, ale přimějí i k zamyšlení a porozumění. Vzbudí ve vás úctu ke všem bytostem: dílo naplňuje láska k přírodě, ke zvířatům, k lidem zkrátka, k všemu živému. Pojďte se s Našimi anděli strážnými radovat z přítomného okamžiku.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt