DOPORUČENÉ PRODUKTY

Knižní Novinky

Planeta Země není místem odpočinku, je místem usilovné práce člověka na sobě samém. Země potřebuje pomoc člověka k tomu,...

Hana HÁJKOVÁ - Doporučená literatura

inspirující knížky k Osobnímu i Duchovnímu růstu

Planeta Země není místem odpočinku, je místem usilovné práce člověka na sobě samém. Země potřebuje pomoc člověka k tomu, aby slovem i činem napravil, co slovem i činem způsobil. Člověk potřebuje svoji zemi k tomu, aby se zde naučil milovat, dávat svobodu a úctu všemu stvořenému i nestvořenému. Člověk je zde na Zemi, aby se polidštil. Ne každý, kdo se člověku podobá, jím také je.

 

Moc ráda bych vám osobně doporučila si přečíst knížky od této autory Haničky Hájkové a našich i jejich duchovních průvodců Archandělů Emanuele a Haniela. Jsou to moc inspirující informace nás sdělené pro náš další možný osobní i DUCHOVNÍ růst i mnohé pomoci které na svých osobních zážitcích vysvětluje. Mnohé jdou až do duchovních sfér... více zde kde s i jí můžete zakoupit i vy. 

Jsou to na tuhle dobu velice cenné a moc důležité nám dány pomoci od duchovní bytostí Archandělů a paní Haničky Hájkové - duchovní průvodkyně také na naší Duchovní cestě za poznáním a pravdou... i pomocí Planetě Zemi. 

 

1.ČAS SE NAPLNIL,  (Vejdi tam, odkud jsi nikdy neodešel)

 

Bůh nás mohl stvořit i jinak , ale chtěl nás mít takové, jací jsme . V této podobě , s touto tváří , s těmito rodiči , v této době a na tomto místě . Až bude mít člověk tolik lásky v sobě , že kam přijde a na co podívá, to láskou prozáří , pak zjistí , že je opět doma . Jak jednoduché a přitom tak těžké . Mějme úctu sami k sobě a využívejme vše , co nám bylo dáno, k co nejkrásnějšímu obrazu Božímu v nás .
 

 

2. Všechno je jinak (Vejdi tam, odkud přicházíš)

Planeta Země není místem odpočinku, je místem usilovné práce člověka na sobě samém. Země potřebuje pomoc člověka k tomu, aby slovem i činem napravil, co slovem i činem způsobil. Člověk potřebuje svoji zemi k tomu, aby se zde naučil milovat, dávat svobodu a úctu všemu stvořenému i nestvořenému. Člověk je zde na Zemi, aby se polidštil. Ne každý, kdo se člověku podobá, jím také je. Obsah: Boží zvěstování - pozvánka od Otce - promlouvá syn Otce svého - jdu člověku vstříc - od nenávisti k lásce - poutník všech poutníků. Škola ve jménu lásky - překročení prahu - není slovo jako slovo - není láska jako láska - není svoboda jako svoboda. Znovuzrození lásky.

 

3. ÚCTA K ŽIVOTU,  Prosby za odpuštění

 

Jsou skutečnosti, které člověku nelze vnutit, ale musí k nim dojít sám – svým zráním. Vše, čím jsme dosud prošli, je nutné uvést do rovnováhy. Prosit za odpuštění všechny ty, kterým jsme ublížili, je nezbytnou nutností. Očistit vše, co bylo poskvrněno našimi kletbami, nenávistí, závistí, žárlivostí, mocí, mstou, neporozuměním, ješitností a pýchou. Prosby jsou dobrými průvodci do nitra člověka, zavedou ho hluboko, tam kam se on sám bojí vstoupit. Je nutné, aby jim člověk projevil plnou důvěru – následoval je s vírou, nadějí a láskou do míst, která ze strachu či pýchy nikdy nenalezl – a s pokorou přijímal následky z nich plynoucí.

4. HLUBINY PŘÍTOMNOSTI, Stracené souvislosti 

Rozšiřujte kolem sebe lásku a svoji mravní čistotu. Takové poselství vysílá knížka Hany Hájkové s názvem Hlubiny přítomnosti.
Propojuje v ní čtyři živly - zemi, vodu, oheň, vzduch - s individuálním lidským životem, jehož přítomnost souzní s minulostí i s budoucností. V rámci této souvztažnosti upozorňuje nejen na zodpovědnost každé lidské bytosti k životu jako takovému, ale zdůrazňuje rovněž význam vzájemného prolínání přírodního a lidského elementu i to, jak důležité jsou pro smysluplný život člověka hodnoty empatie jednoho k druhému, citovosti směřované i do nadreálného světa a obemykající kromě lidského života též další druhy, a to jak ze zvířecí, tak rostlinné sféry. Staví lásku proti nadřazenosti, součinnost proti sobectví, niternou bohatost proti banální povrchnosti, přemýšlení o významech a symbolech proti intelektuální prázdnotě a citové vyprahlosti.

 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Hana-Hajkova/?gclid=CjwKEAiAiZK1BRD509nPsYiUk2YSJAAMoAwCRX4v9-74slK5S9oOLUX4dy-DjD2pGC7_VRSI6YglIxoCWcfw_wcB

 

http://knihy.heureka.sk/cas-se-naplnil-hana-hajkova_3/specifikace/#section

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt