DOPORUČENÉ PRODUKTY

Knižní Novinky

Neal Donald Walsch

 

HOVORY S BOHEM I.

Předpokládejme, že bychom mohli položit Bohu ty nejzapeklitější otázky – otázky týkající se lásky a víry, života a smrti, dobra a zla. Předpokládejme, že by nám Bůh dopřál sluchu a poskytl nám srozumitelné odpovědi. To se přihodilo autorovi této knihy a může se přihodit i vám. Připravte se na rozhovor. Ve skutečném dialogu, odehrávajícím se v nitru každého člověka, který se rozhodl žít v pravdě, nezáleží na tom, k jakému náboženství se přiklání, nebo zda se vůbec považuje za věřícího člověka. Základem je ochota.

HOVORY S BOHEM II.

Druhá kniha populárních Hovorů s Bohem je psána formou „veřejného dialogu“, který je určen všem, kteří přemýšlejí o své duchovní cestě v kontextu moderní doby. To, co se přihodilo autorovi této knihy, se může stát i vám. Připravte se na rozhovor. Je čas začít nový život a stát se viditelnými, pak je viditelný i váš vztah k Bohu.

HOVORY S BOHEM III.

Tato trilogie pojednává o neuvěřitelném množství námětů, o lidských vztazích, o kosmologii vesmíru, o životě a smrti, o lásce a manželství, o sexualitě a rodičovství, o zdraví a vzdělání, o ekonomice a politice, o duchovních a náboženských otázkách, o fyzice a problematice času, o společenských normách a tradicích, o procesu tvorby, o vztahu člověka k Bohu, o ekologii, o zločinu a trestu, o životě ve vyspělých společnostech ve vesmíru, o povaze opravdové lásky a o možnosti vyjádřit tu část našeho já, která si uvědomuje, že Boží podstata je naším přirozeným dědictvím.

PŘÁTELSTVÍ S BOHEM

Tento rozhovor nás vede k tomu, abychom prohloubili a posilnili své vlastní spojení s Bohem. Stejně jako v jiných vztazích je rozhovor prvním krokem k tomu, abychom získali důvěru, vybudovali vztah a vytvořili vzájemné spojení. A tak potom, co jsme Bohu nejdříve naslouchali, dalším přirozeným krokem je navázat přátelství, abychom si tak k Bohu vybudovali svůj vlastní jedinečný vztah.

UPŘÍMNOSTÍ K BOHU

Tato kniha byla napsána, aby zmírnila utrpení a zachránila svět. Svět potřebuje být zachráněn před lidmi, kteří se nestarají o druhé a kteří považují za svůj hlavní úkol bránit se proti ostatním. Právě tato snaha vede ke lhaní v individuálních lidských vztazích a k udržování tajnůstkářského jednání ve společnosti. My lidé jsme schopni zreorganizovat svět na základě soucitu a lásky. Jsme schopni zlepšit kvalitu života jedinců a provést společenské změny, které budou transformovat struktury, které jsme sami vybudovali a které jsou příčinou lidského utrpení.

BŮH, NA KTERÉHO ČEKÁME

Lidstvo si brzy vytvoří nový druh spirituality. Toto nové prožívání duchovna umožní všem lidem vyjádřit jejich přirozený vztah k Bohu, aniž by se museli odsuzovat kvůli tomu, jakým způsobem se k Bohu vztahují, nebo se v jeho jménu zabíjet. Když lidstvo tuto novou spiritualitu přijme, všechno se změní. A přesně to v dnešní době potřebujeme. Tato kniha obsahuje ohromující předpověď, která pochází z toho nejvyššího zdroje - od samého Boha, říká autor. Ať už tomu věříte, či nikoli, nová vize naší blízké budoucnosti, vás dozajista neobyčejně zaujme.

HOVORY S BOHEM PRO MLADÉ

Žijete v šíleném světě a chcete jej změnit. Ve svém nitru, v hloubi své duše víte, jaký by život mohl být. Víte, že bychom neměli jeden druhému ubližovat. Víte, že nikdo nemá právo chtít všechno, brát si všechno, hromadit všechno, zatímco druzí mají tak málo. Víte, že moc není právo. Víte, že důležitá je pravda a otevřenost a poctivost, nikoli postranní úmysly a intriky. Víte, že nic nezískáte, když něco získáte na úkor druhých.

MALÁ DUŠE A SLUNCE

Byla nebyla jedna Malá duše. A tato Malá duše věděla, že je Světlo, jedním z milionů, miliard Světel, které společně tvoří Universum. Naše Malá duše ale chtěla prožít jaké to je být Světlem. A Bůh řekl, že jestliže chce Malá duše poznat Světlo, musí nejprve poznat Tmu. Protože jak bychom poznali co je nahoře, kdyby nebylo dole ? Jak bychom poznali teplé, kdyby nebylo studené, rychlé, kdyby nebylo pomalé ? Malá duše pochopila, že chce-li poznat, čím skutečně je, musí poznat také pravý opak. Je to veliký dar," řekl Bůh, „protože bez něho byste nemohli poznat, jaké věci skutečně jsou." A tak se Malá duše vydala na dobrodružství. A její dobrodružství je možná podobné tomu, které prožíváme my všichni.

NOVÁ PROROCTVÍ

Přišel čas volby. Naše možnosti nám jsou prezentovány tokem událostí - a lidmi, kteří je vytvářejí. Buď půjdeme vpřed a začneme společně budovat svět míru a harmonie na základě nových představ o Bohu a Životě, nebo se vrátíme zpět a budeme i nadále obnovovat starý svět konfliktů a neshod.

PŘIJÍMÁNÍ BOHA

Přehled deseti iluzorních představ o lidském životě, a to jak je rozeznat a proměnit, jak změnit své myšlenky a přesvědčení, abychom si mohli vědomě vytvářeli svou realitu a uspět ve snaze o proměnu světa. Potom, co jsme začali rozhovor s Bohem a vytvořili s ním osobní přátelství, tato část ze série pojednává o sdílení jednoty s Bohem a je určena pro ty, kteří jsou připraveni postoupit dále.

BOHATSTVÍ SPOKOJENÉHO ŽIVOTA

Ukazuje, že skutečná hojnost nemá nic společného s tím, co vlastníme, ale závisí od toho, kdo jsme a kým se snažíme stát. Vypráví o tom, co nás blokuje v tom, abychom zažívali hojnost a předkládá praktické kroky, jak si vytvořit pro sebe hojnost a to pravé živobytí.

CHVÍLE BOŽÍ MILOSTI

Tato kniha je souborem více 400 otázek a odpovědí, které vyvstaly kolem trilogie Hovory s Bohem. V této knize jsou ty nejzajímavější a nejprovokativnější dopisy čtenářů. Tím, jak jsou poselství z dialogu HSB uváděna do souvislostí s osobními otázkami a každodenními prožitky, ilustrují spojení mezi duchovní a hmotnou realitou a ukazují, že to, čím jsme a co děláme, je výsledkem toho, jak myslíme a v co věříme.

KNIHA O PLNÉM A SPRÁVNÉM ŽIVOTĚ

Žít plným a správným životem znamená pojmout vědomí, že jsme součástí celistvého systému, celistvého plánu a celistvé reality. V tomto živém inspirativním rozhovoru se hovoří o široké škále témat. Pomáhá nám znovuvytvořit si vizi vlastního života a přijmout tak nové tvořivé chápání toho, jak životní proces ve skutečnosti funguje a taktéž jaký je význam skutečného začlenění se a spojení s naším okolím.

O LIDSKÝCH VZTAZÍCH

Všechno, co o sobě víme a co prožíváme, chápeme v souvislostech vytvářených našimi vztahy. Tato kniha, která zahřeje u srdce hovoří o smyslu a fungování vztahů. Vysvětluje, jak nám naše spojení s ostatními přináší možnost prožívat sebe sama a uvědomovat si to, kdo jsme, a to způsobem, který nám nic jiného nemůže nahradit. Toto pochopení nám nejenom otevírá dveře ke vztahům s ostatními, ale také rozšiřuje spojení a vztah k sobě samým.

TAK SE ZMĚŇ

Kniha je rozšířeným pokračováním knížky "Poslové světla" se zaměřuje především na koncept "bytí". Dotýká se tématu našeho životního poslání, a také do detailu popisuje proces změny všech našich osobních prožitků na všech úrovních.

CO SI BŮH PŘEJE ?

Kniha je rozšířeným pokračováním knížky "Poslové světla" se zaměřuje především na koncept "bytí". Dotýká se tématu našeho životního poslání, a také do detailu popisuje proces změny všech našich osobních prožitků na všech úrovních.

ŠŤASTNĚJŠÍ NEŽ BŮH

Pokud vám výrok "šťastnější než Bůh" připadá nesmyslný, nelogický, nebo dokonce opovážlivý a rouhavý, je načase, abyste si přečetli stejnojmennou knihu Neala Donalda Walsche. Autor populární dekalogie Rozhovorů s Bohem, jejíž závěrečný díl má právě tento poněkud kontroverzní název, vás vyvede z omylu. Přijmeme-li postulát vlastní nejen řadě náboženských systémů, ale rovněž blízký mnoha lidem.

NÁVRAT DOMŮ K BOHU - V životě, jenž nikdy nekončí

Nic nevzbuzuje zájem lidstva tolik a nic není tak tajuplné jako smrt. V čem vlastně spočívá náš život a co se s námi stane, až zemřeme? Shledáme se s blízkými, kteří tento svět opustili před námi? Uvítá nás Bůh ve svém království? Nastane Soudný den? Bude pro nás nebeská brána otevřená? Budeme vůbec vnímat, co se s námi po smrti děje? Prostřednictvím svého hlubokomyslného a osobního rozhovoru s Bohem popisuje Neale Donald Walsch proces přechodu z tohoto světa do Božího království.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt