Galerie obrazů  -  ArteTerapie - Anestea

Léčebné a harmonizačné obrazy

ARTE-TERAPIE jde o harmonizační a  intuitivní malování s Anesteou, léčebné obrázky vám mohou navodit v duši klid a mír nebo když se na ně naladíte uzdravující energie lásky z vašeho božského středu. Kristova energie může takto proudit skrze vaše nitro přímo přes vaši srdeční čakru i do vašich orgánů, aury i do okolí.  V obrazech jsou zakomponovány léčivé vesmírné kódy k vašemu uzdravení duše i těla.  Mějte se krásně a přeji vám brzké uzdravení, s láskou pro vás Anestea. 
Archandělé a Vyšší světelné milující nás duchovní bytosti Lásky, Mistři z vyšších duchovních sfér a světů nebeských nám pomáhají i v tomhle našem snažení a malovaní, kteří nás všechny s velkou láskou nezištně milují Božskou láskou.

Osobní léčení a malování s Anesteou probíhá za přítomností vyšších duchovních bytostí Lásky a Světla, kteří je vedou i v tomhle procesu léčebného sezení a výtvarném provedení.

Pokud máte zájem můžete se k ní objednat na www.skola-lecitele.cz     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

a požádat jí o výrobu vašeho harmonizačního obrazu, anebo si ho přijít i sami vytvořit za její léčebné přítomnosti  i přítomnosti Archandělů, se kterými spolupracuje. Také je možné spolupracovat s dětmi i rodiči za jejich přítomnosti a osobním léčebném procesu při tvoření Arte-terapeutických obrázků, na které se rádi určitě těšíme všichni. Rádi je i uveřejníme na těchto stránkách. 

Co je to vlastně ARTE-TERAPIE?

"Arteterapie je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, využívající k léčebným cílem formy a prostředky adekvátní uměleckým formám. Pracuje zejména s tvorbou a reflexí zaměřenou na proces či produkt. Prvořadým cílem není vytvoření uměleckého díla, ale prostřednictvím sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti, schopnosti komunikovat a zpracováním osobně významné témata dosáhnout odstranění nebo zmírnění obtíží nemocného člověka. "(Stiburek, 2000, s.35) 

 

Zde se můžete podívat jak probíhají léčebé sezení  a malování obrazů názorně např. v Brně v Centru Leonardo:

Názoní ukázky :  Jak probíhá Arte-terapie jinde s dětmi i dospělými v Centru Leonardo Brno např. :       http://centrumleonardo.cz/arteterapie/

 

Něco více o Arte-terapii:

Americká arteterapeutka E. Ulman se zabývala otázkou sjednocujícího definování arteterapie, vycházela přitom z pojmu výtvarná činnost, kterou charakterizovala takto: "Její hnací síla pochází zevnitř osobnosti, je to způsob jakým lze vnést řád do chaosu pocitů a pohnutek uvnitř a uvolnit ven úžasné množství dojmů. Je to prostředek, kterým můžeme objevovat sebe i svět a vytvářet mezi nimi vztah. V tvůrčím procesu dochází ke spojení vnitřních a vnějších skutečností do nové entity "(tamtéž, s.74). Popisně nazvala výtvarnou činnost jako "místo, kde se setkává vnější svět se světem vnitřním" (Ulman a, 1992, s.92). Zjednodušeně arteterapii lze charakterizovat jako "léčbu psychiky prostřednictvím výtvarných aktivit. Výtvarnými aktivitami rozumíme tvorbu i soustředěné výtvarné vnímání as ním spojené přežívání" (Slavík, 1999, S.7).

Šíření a Kopírování obrázků bez souhlasu autorky je zakázano.           Copyright.
 

Obr. 6/2013

 

Léčení karmických dluhů. Vypořádaní si zatížených vztahů (neláska, hněv). Spirály léčí a odvádějí zatuhlé energie z jemnohmotného těla pryč, aby se tam mohla dostat léčivá pozitivní energie i vzhledem k samoléčení a uvědomění si co nemáme již zvládnuté v našem životě, a co nás omezuje ve vztahu jaký negativní postoj v nás. Léčení spočíva i ve vlastní práci na sobě samém..., např. jde většinou o tzv. karmický dluh, který jsme si tady přišly jako duše vypořádat s těmi, co jsme se s nimi dosud setkávaly, nebo setkávame a dostaly jsme se s nimi do rozepře - ne zrovna správného vztahu. Je důležité mít ty nejlepší myšlenky a lásku nezištnou v sobě a být jim teď v rámci jejich transformace ducha i duše nápomocen, aby i díky nám i ty další duše mohly něco v sobě a na sobě zvládnout. Jde o zatížené geny a negativní chování, které mohli mít  jako duše s námi v předchádzejících životech např.. Život tady jsme neměly jednom jeden, mohly jsme je mít a většinou i mněly jsme je omnoho více než si dokážeme sami představit. Boží Milost spočívá právě i v tom, že si je nepamatujeme, (nezvládly bychom vzpomínky na mnohé situace z předcházejících životů),  no můžeme se rozpomenout postupně nám může být odkrýváno Bohem i tyto duchovní zatížení duše. Pak se můžeme už jenom snažit z celé naší upřimné Boží lásky v nás, abychom vše rychle odčinili a dál se již nehněvali na ty duše a odpustili jim vše. Jsou tady zrozeny i mladé, starší i velice staré duše (duchovní mistři)  a pak ty životy ty jednotlivé duše mají i tisíce, desettisíce životů někdy i milióny let  jsou staré duše, které se zrozovali do hrubohomotné reality této i jiných hmotných dimenzí a někdy to je  i zrození na jedné planetě v hrubohmotné úrovni svého duchovního vývoje a bytí. Pokud jakým-koliv způsobem v sobě odmítneme a zapudíme - zabijeme v sobě lásku ku komukoliv, pak se stane to, že máme vůči našemu bližnímu karmický dluh a musíme ho takto i odčinit s láskou v tomto životě nebo v těch dalších a vyzářit těmto duším naší velikou lásku a prozářit Láskou se Stvořitelem a Anděly tuhle vymodelovanou  negativní situaci - děj, která se stala, a to  tak, že v meditaci se soustředíme na vysílání lásky k té bytosti a vyšleme naší čistou upřimnou Boží lásku v nás do jejich energetického centra k jejich duši. V mysli ty lidi, kterým bylo např. ublíženo, můžeme požádát aby nám odpustili vše co jsme jim kdy učinili s naší silnou Boží nezištnou láskou v nás a vyslat jí k nim.  Musíme se naučit pochopit že každého máme nezištně a s láskou upřimně MILOVAT, mít rádi, ať nám udělal v životě už cokoliv a umět mu odpustit. Je to i z toho důvodu, že to může být právě splatěný KARMICKÝ DLUH náš vuči jiným, nebo vůči nám a takto jsme ho i my s ním mohly odčinit i ten co nám to takto učinil - tedy vrátil se nám ten karmický dluh k dořešení a pročistení láskou.  Proto by jsme se něměly zblobit, ale umět všechno přijmout i když se mnohdy divíme proč se nám to zrovna děje? A proč my?  Je správné nemít na nikoho negativní myšlenky a žádnou zlost. Mít ho rád i tak. To je důležité si uvědomit !  Nesmíme nikdy dopustit abychom se zlobili na někoho a něměly ho rádi a tedy zabili v sobě úplně lásku ku komukoliv k našemu bližnímu, k bytosti, ať nám udělala cokoliv. Nesmíme zabít lásku k nikomu našimi myšlenkami ani činy. Láska je to nejdůležitejší v našem životě a umět přijmout vše je také důležité. To nás učil Ježíš - Logos před více jako 2 tis.lety. To se také tady učí mnohé i duchovně vyspělejší duše.  Např.: Podle duchovního zákona pokud někomu vezmete násilým život, tak v tom dalším vám ho vezme někdo jiní. Za vše budete muset zaplatit - to je karmický dluh. Více se můžete dozvědet od Léčitele a Duchovního Mistra a velkého a moudrého učitele v knize Strovolovský Mág nebo Oheň v Srdci, kde je také vysvětleno blíže o tomto tématu i dalších duchovních souvztažnostech. Vřele doporučuji všem  si ty knížky co nejdříve přečíst a takto se dovědět i další duchovní důležité souvztažnosti. Velice vám to pomůže k vyššímu duchovnímu poznání. Nesmíte však duchovní zákony zneužívat pro své osobní negativní cíle na jakékoliv negativní působení, ani v myšlence! Zatíží se vaše duše...Mnějte na všechny jenom ty nejhesčí a nejpozitivnější myšlenky a všem přejte pořád dobro a lásku, štěstí i zdraví, hojnost všeho dobrého a moudrého a duchovní poznání, aby ke všem duším přišla tá pravá pravda láska a duše se zrodili do nového šatu - do záře jejich pravé podstaty a lásky k Bohu. Obrázek působí energeticky v prostoru.

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt