Galerie obrazů  -  ArteTerapie - Anestea

Léčebné a harmonizačné obrazy

ARTE-TERAPIE jde o harmonizační a  intuitivní malování s Anesteou, léčebné obrázky vám mohou navodit v duši klid a mír nebo když se na ně naladíte uzdravující energie lásky z vašeho božského středu. Kristova energie může takto proudit skrze vaše nitro přímo přes vaši srdeční čakru i do vašich orgánů, aury i do okolí.  V obrazech jsou zakomponovány léčivé vesmírné kódy k vašemu uzdravení duše i těla.  Mějte se krásně a přeji vám brzké uzdravení, s láskou pro vás Anestea. 
Archandělé a Vyšší světelné milující nás duchovní bytosti Lásky, Mistři z vyšších duchovních sfér a světů nebeských nám pomáhají i v tomhle našem snažení a malovaní, kteří nás všechny s velkou láskou nezištně milují Božskou láskou.

Osobní léčení a malování s Anesteou probíhá za přítomností vyšších duchovních bytostí Lásky a Světla, kteří je vedou i v tomhle procesu léčebného sezení a výtvarném provedení.

Pokud máte zájem můžete se k ní objednat na www.skola-lecitele.cz     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

a požádat jí o výrobu vašeho harmonizačního obrazu, anebo si ho přijít i sami vytvořit za její léčebné přítomnosti  i přítomnosti Archandělů, se kterými spolupracuje. Také je možné spolupracovat s dětmi i rodiči za jejich přítomnosti a osobním léčebném procesu při tvoření Arte-terapeutických obrázků, na které se rádi určitě těšíme všichni. Rádi je i uveřejníme na těchto stránkách. 

Co je to vlastně ARTE-TERAPIE?

"Arteterapie je psychoterapeutická a psychodiagnostická disciplína, využívající k léčebným cílem formy a prostředky adekvátní uměleckým formám. Pracuje zejména s tvorbou a reflexí zaměřenou na proces či produkt. Prvořadým cílem není vytvoření uměleckého díla, ale prostřednictvím sebevyjádření, rozvíjení tvořivosti, schopnosti komunikovat a zpracováním osobně významné témata dosáhnout odstranění nebo zmírnění obtíží nemocného člověka. "(Stiburek, 2000, s.35) 

 

Zde se můžete podívat jak probíhají léčebé sezení  a malování obrazů názorně např. v Brně v Centru Leonardo:

Názoní ukázky :  Jak probíhá Arte-terapie jinde s dětmi i dospělými v Centru Leonardo Brno např. :       http://centrumleonardo.cz/arteterapie/

 

Něco více o Arte-terapii:

Americká arteterapeutka E. Ulman se zabývala otázkou sjednocujícího definování arteterapie, vycházela přitom z pojmu výtvarná činnost, kterou charakterizovala takto: "Její hnací síla pochází zevnitř osobnosti, je to způsob jakým lze vnést řád do chaosu pocitů a pohnutek uvnitř a uvolnit ven úžasné množství dojmů. Je to prostředek, kterým můžeme objevovat sebe i svět a vytvářet mezi nimi vztah. V tvůrčím procesu dochází ke spojení vnitřních a vnějších skutečností do nové entity "(tamtéž, s.74). Popisně nazvala výtvarnou činnost jako "místo, kde se setkává vnější svět se světem vnitřním" (Ulman a, 1992, s.92). Zjednodušeně arteterapii lze charakterizovat jako "léčbu psychiky prostřednictvím výtvarných aktivit. Výtvarnými aktivitami rozumíme tvorbu i soustředěné výtvarné vnímání as ním spojené přežívání" (Slavík, 1999, S.7).

Šíření a Kopírování obrázků bez souhlasu autorky je zakázano.           Copyright.
 

Obr. 4/2013

 

Léčí mozek pravou a levou hemisféru a šišinku mozkovou.

 

Vyvažuje Centra vnitřního naladění a vnímání na různé prožitky, nebo děje i díky tomu, že v mozku se dějě právě mnoho důležitých procesů i tvorba hormonů, které mají pro nás blahodárny vlyv a působí na naší vnitřní vyrovnanost a dobré zdraví, např. jde o výrobu hormonů jako je výroba serotoninu, ale i dalších hromonů.  Mozek vyrábí spoustu hormonů pro naše tělo a jeho správné fungování. Pokud není v pořádku mozek a žlázy, pak je produkce těchto hormonů omezena nebo částečně nedostupná pro správné fungování tělesných funkcí hrubohmotného těla - fyzického těla. 

 

Obrázek léčí také i sexualitu mezi mužem a ženou. Obě pohlaví musí v sobě vyvážit spojitost mezi ženským a mužským principem i pochopit jak to souvisí v nás a v každé bytosti.  Je to Jing a Jang v nás a vyvážení polarit mužské a ženské energie.

 

Správná sexualita se sdílí v bezpodmínečné čisté a upřimné lásce s Bohem i s partnerem a partnerkou. Bůh není tak oddělen od nikoho a ničeho ani v sexualitě. Božská Jeho/Její Láska je v nás a je všude kolem nás. Pokud se dokážete vyladit a naladit na onu Božskú lásku hladiny hormonů se vám také dají do správného zdravého stavu a vaše tělo se bude lépe a rychleji uzdravovat. Bůh nás provází na naší cestě i v léčení k Němu a učí nás, jak se i s Ním/Ní můžeme s láskou léčit. Bůh nás učí jak se mít rád, opravdu mít rád, ne jenom "na oko" nebo slovně. Citovost je důležité zapojit do uzdravujícího procesu léčení.. pochopit kde jsme chybyly jako duše a pak se můžeme pozvednout do říše kde vládne láska Boží a sdílet i s duchovními bytostmi lásku, která nás doprovází na každom našem i malém pokusu a duchovním krůčku směrem do Nebe za nesmírnou zářivou láskou, která je tam všude, protože Bůh je opravdu všude...

 

      

KONTAKT   E-mail
Přispění na stránky : 

FIO banka:

26 00 29 86 39/2010

(dar)

Škola léčitele - Tranformace Ducha
Léčení vztahů
Zdraví
Transformace  vědomí do lásky
Galerie obrazů
Doporučujeme
Kontakt