AKUPRESURNÍ BODY A JEJICH VYUŽITÍ
PŘI BOLESTECH A POTÍŽÍCH

 

 


Obrazová příloha s nákresy bodů je na konci stránky


Doba tlaku:
Pokud není uvedeno jinak tlačte na bod 5 - 7 sekund, uvolněte 3 - 5 sekund tak, že přestanete tlačit, ale Váš prst zůstane na místě. Opakujte asi 3x, nejdéle však 3 minuty na jeden bod. U chronických nemocí dělejte masáž denně. Když příznaky zesláblý -2x až 3x týdně a posléze 1x týdně. Body uvedení jako systémové můžete ošetřit denně. Může se stát, že přijdete na bolavé místo, které jste nehledali a ani nemůžete určit, jaký bod to je. To nevadí, ošetřujte jej. Včasným ošetřením předejdete vzniku vážnějších nepříjemností čím dřív, tím lépe. 

* * *

Jednotlivé akupresurní body jsou očíslované postupně za sebou. Na konci stránky naleznete Obrazovou přílohu, kde si je můžete najít jednotlivé body na těle a tak se můžete vy sami léčit, nebo léčit druhé lidi.

 

BODY NA HLAVĚ:

1. Srdeční nervová pleteň, vrátník žaludku

Bod je umístěn ve středu temene hlavy, asi 25 mm před malým týlním lupírkem, měkké místo. Tento bod ovlivňuje vrátník a také centrální srdeční nervovou pleteň. Pomáhá při křečích v břiše, plynatosti a při potížích s trávením. Někteří lidé cítí účinky tohoto ošetření na celém těle od hlavy až k patě jako chvění.

2. Velký čelní lupínek - tlaková bolest hlavy

Tlačte přímo na velký čelní lupínek na vrcholu přední části hlavy. Tento dotekový bod ovlivňuje lebeční tekutinu. Když máte bolestivý tlak v hlavě a máte pocit, že vám hlava praskne, pak ošetření bodu 2 skoro vždy pomáhá.  

3. Závrať, žaludek, průdušnice

Nachází se na přední střední čáře hlavy přibližně 5 cm před fontanelou. Léčí žaludek, průdušnici a Varolův most, který ovládl vstřebávání kyslíku z krve do mozku. Při závrati kontrolujte nejprve tento bod.

4. Sylviova rýha

Kapilární vlásečnicový systém, věnčité tepny koronární arterie. Je to kostnatá podko­vovitá plošinka, zvaná Sylviova fissura. Oblast nad a za levým uchem léčí koronární arterie srdce a také vlásečnice plic. Přední bod léčí oči a hlasivky. Velmi důležitý bod.

5. Systémový, celý organismus, oči, duševní stavy

Kostní výčnělek, který sahá od spánku středem čelní kosti a pak nahoru asi 5 cm podél oblasti těsně před bodem, kde se spánková kost stýká s čelní. Tato pěticentimetrová oblast působí na některé stavy očí. Střední část přes čelo působí celkově na organismus a mentálně, kromě dvou malých kontaktů na kosti. 5 bezprostředně nad začátkem každého obočí léčí "neostré vidění".

6. Hypofýza — podvěsek mozkový

Hlavni kontakt pro hypofýzu na hlavě. Je přesně ve středu čela, na spodní straně 5. Hypofýza má klíčovou roli v biochemii těla. Je-li tato žláza překrvena, je bolest největší. Tlačte současně s bodem 6 také bod 77.

7. Diplopsie, dvojité vidění, střeva

Nachází se na předním okraji spánkových kostí, kde se dotýkají čelní kosti. Kontakt je na obou stranách hlavy. Citlivost nebo bolest v tomto bodě naznačuje potíže lebečních nervů. Tento bod léčí dvojité viděním a střeva. Je to bod kontaktu mozku se střevy.

8. Emoční centrum mozku

Těsně pod, ale dotýkající se boční sylviové rýhy, kde se temenní kost dotýká čelní kosti na obou stranách hlavy. Bod 8 léčí emoční mozkové centrum. Ošetření obvykle pomáhá uvolnění a odstraňuje některé bolesti hlavy. Může se provádět jen pod lé­kařským dozorem!

9. Týlní fontanela, lupínek — mozek, energie, nadýmání

Vyrovnává energii mezi hypofýzou a šišinkou. Odtud energie postupuje dolů po páteři. Léčí mozek, tráčník, otoky nohou, plynatost a nadbytek tekutin. Velmi důležitý bod.

10. Mozek, míšní nervy

Kontakty jsou S cm nad bodem 17.

11. Tráčník, ledviny

Dvojí bod před ušima na horním konci lícních kostí. Jsou to spoje mozku k ledvinám a tráčníku.

12. Systémový. Mozek, játra, žlučník, pohrudníce, sedací nervy

V očníkovém důlku pod obočím. Tlačíme konečky palců. Léčí čelní mozek a pohrudnici. Jsou to mozkové kontakty na játra, žlučník a léčí dokonce určité ischiatické bolesti v kyčlích a nohou. Velmi důležitý bod.

13. Oči, nohy, žaludek

Oblast mezi očima u kořene nosu. Je to kontakt na šišinku a působí na oční a žaludeč­ní potíže a při bolestech v lýtkách.

14. Únava zraku, žaludek

Těsně pod body 18 po obou stranách kořene nosu. Špičkami palců tlačíme pos obo­čím zdola nahoru. Ošetřujeme palcem každý citlivý bod na tomto místě. Přetíězní očí je jednou z nejčastějších příčin bolení hlavy. Také léčí žaludek.

15. Mozek, energie, otrava jídlem

Léčí oči. čelní mozkový lalok a působí na vědomí a střeva. Tyto dva kontakty se na­cházejí přímo nad středem obočí proti čelní kosti. Účinkuje také proti otravě jídlem, ospalosti a při únavě za volantem.

16. Dvanácterníkový vřed, zánět plic, rýma

Na horním středu nosu, kde končí kost a začíná chrupavka. Léčí týlní mozkový lalok, místo vzniku zánětu plic, rýmu, dvanácterník. Při vředech ošetřujte lx denně do zlepšení.

17. Arterioskleróza, srdce, žíly

Jsou proti závěsu čelistní kosti, těsně pod 11 a dotýkají se předního okraje uší. Ošetřujeme při arterioskleróze, srdečních a svalových potížích, léčí Eustachovu trubici, plicní žíly, srdeční chlopně a určité srdeční záchvaty. Poznámka: při bolestivých sr­dečních potížích tlačte oba body současně.

18. Mozek, nosní a čelní dutiny

Na vnitřním okraji horní části očnice u kořene nosu. Zde ošetřujte mozek a zánět dutin.

19. Mozek, oči

Malý důlek na vnějším dolním okraji očnice. Léčí oči a mentální stavy.

20. Alergie, průdušky, plíce

Tlačte pevně dovnitř a nahoru na tkáň bezprostředně na obou stranách nosu. Při tlaku nahoru narazíte na malou kostní plošku. Tady ošetřujte dutiny horní čelisti, alergie a ucpání nosu. Jsou to mozkové spoje k průduškám a plícím.

21. Infekce

Kontrolujte pečlivě tyto kontakty na zadní straně lícních kostí. Když jsou citlivé, může to znamenat infekci někde v hlavě nebo jinde v těle.

22. Sinusitida, zánět nosních dutin

Na dolním okraji lícních kostí. Působí na sliznice a výstelkové tkáně. Zkontrolujte pří sinusitidě.

23. Proti kýchání, obrna

Bod je pod nosní přepážkou. Působí na přední hypofýzu a léčí určité druhy paralýzy. Působí také proti kýchání.

24. Nachlazení hlavy, zadní hypofýza

Nachází se pod koutky rtů na obou stranách brady, ve středu dolní čelisti. Působí na zadní hypofýzu a je specifickým bodem pro ošetření nachlazení hlavy.

25. Porucha trávení, mozková mrtvice

Je v důlku pod spodním okrajem týlní kosti. Je to kontakt k prodloužené míše a účinkuje při mrtvičce, na slinivku břišní a je vhodný jako první opatření při plynatosti a při poruchách trávení:

26. Mastoides, soscovitý výběžek kosti spánkové, uši, střeva

Za každým uchem nahmátneme malou kůstku zvanou mastoides. Tlačte na ni přímo, ze spodu i ze strany. Ovlivňuje střeva, tráčník a uši.

27. Obličejové svaly, příušnice

Tyto dva body jsou na žvýkacích svalech na dolní čelisti. Působí na všechny obličejové svaly, oči, předčasné vrásky a také na příušnice a jejich účinky na pohlavní orgány.

28. Vysoký krevní tlak

Tlačte přímo do ušních otvorů a pak mírně zvedejte dopředu k nosu. Když je toto ošetření potřebné, pocítí se reakce na celém těle. Tlak krve někdy klesne při prvním ošetření. Výdrž několik minut.

29. Břicho, nadbytek tekutin, oči, srdce, plíce, žaludek

Přímo ve středu každého spánku je měkké místo, jako otvor do mozku. Hledejte citlivé nebo bolestivé místo v tomto zdánlivém otvoru a okolo. Tento dotek léčí střeva, tráčník a pobřišnici, včetně zánětu pobřišnice. Léčí také žaludek, plíce, plynatost, nadbytek tekutin a oči.

30. Systémový. Mozek, otrava, žíly

Malý důlek za a nad mastoidní kůstkou. Působí na chuť k jídlu, mozek, toxicitu a městnání žil.

31. Bolení hlavy, krvácení z nosu, slezina

Pod okrajem týlní lebky na obou stranách od středu. Je to mozkový kontakt ke slezině. Léčí bolení hlavy, oči a zastavuje krvácení z nosu. Poznámka: krvácení z nosu může znamenat onemocnění sleziny.

32. Systémový (týká se celého organismu) — malý mozek

Tato dvě střediska léčí určité druhy bolesti očí. Jsou asi 2-3 cm po stranách a 2-3 cm za bodem 1. Spolu s 1 připomínají pyramidu.

33. Bolesti zubů

V důlku na spodní hraně dolní čelistní kosti. Tlačte při bolestech zubů.

34. Střeva

Na křivce dolní čelistní kosti mezi 33 a 35. Léčí tráčník a střeva.

35. Oči, intoxikace, opilost

Položte ukazovák na zadní stranu čelistní kosti těsně pod ušima a táhněte dopředu. Ve všech případech zeleného zákalu, intoxikace a ti, kdo nosí nebo mají nosit bifokální brýle tady pocítí bolest. Ostření se projeví jako pocit tepla za očima, protože se vyrovnává krevní oběh v této oblasti. 35 mocně ovlivňuje tekutiny, které jdou do očí. Dělá-li se vám přechodně špatně od žaludku, zastavte na chvíli a pak pokračujte v ošetře­ní.

36. Ztráta paměti — amnézie

Nachází se na konci bodcovitého výběžku pod ušními boltci. V určitých případech působí na mozek. Může být použit v případech amnézie.

 

BODY NA KRKU

 

37. Sternocleidomastoidní sval, zdvihač hlavy, systémový (celý organismus), paže, srdce

Na každé straně základny krku na přední stěně zdvihač hlavy /sval jdoucí od kosti hrudní přes kost klíční k soscovitému výběžku za uchem, kde končí v nadklíčkové jamce/. Levý bod 37 ovládá levou stranu srdce, jako při angine pectoris a levou paží. Pravá strana aktivuje pravou stranu těla.

38. Štítná žláza, metabolismus — látková výměna

Dvojí kontakt - štítná žláza má dva laloky a má vliv na tělesný metabolismus. Nesprávná funkce štítné žlázy může způsobit bušení srdce, ztrátu váhy nebo nadměrnou váhu. Má také význam pro řízení tělesné teploty.

39. Mozek, jícen, kýla, hrdlo, pokles vnitřností

Horní okraj hrudní kosti, vrchol sterna tlačte směrem dolů. To otevírá žaludeční česlo, léčí jícen a břišní orgány jako ledviny, dělohu atd. Také pomáhá léčit kýlu tím, že nadlehčuje váhu na břišních stěnách. 39 má tvar hrnku. Když tlačíme ze středu na pravou stranu, ošetřujeme pravou stranu jícnu a mozku a naopak.

40. Metabolismus

Horní okraje obou klíčních kostí. Může ovlivnit metabolismus. Velmi důležité.

41. Systémový (celý organismus), břicho

Podél bočních krčních svalů proti příčným výběžkům obratlů. Tyto body jsou ve spojení se střevy, tráčníkem, slepým střevem atd. Postupujte obezřetně a tlačit velmi jemně !

42. Lymfa, hrudní mízovod

Lymfa /jednobodový kontakt/ na třetím krčním obratli. Důležitý kontakt pro vyrovnání elektrických sil v hrudním mízovodu. Je to společný kmen pro všechny mízovody v těle mimo pravé sírany hlavy, krku a hrudi, pravé plíce a pravé strany srdce a vyduté-ho povrchu jater. Dopravuje větší část mízy a žaludeční stavy /chylus/ do krve. Hrudní mízovod sahá od druhého bederního obratle až po základnu krku. Tento je dobré kontrolovat a tlačit jako první.


 

BODY NA TRUPU

 

43. Paže, bolesti šíje a ramen, dýchání, cirkulace — krevní oběh

Dvojí bod těsně pod nejzašším koncem klíčních kostí, kde se dotýkají ramenních výčnělků. Léčí bolesti krku a ramen a uvolňuje dýchání.

44. Měchýř, vodnatelnost, žebra, brzlík

Na horní čtvrtině hrudní kosti hmatem najdete kostní hřebínek příčně uložený. Přesně nad ním je kontakt k té části tenkého střeva, která působí nadýmání břicha, zadržení vody a vodnatelnost, stav, který zapříčiňuje otoky v nohách a kotnících. Působí na brzlík a léčí žebra a měchýř.

45. Trávící potíže z překyselenosti (hyperacitida), dýchání, zahlenění a tlak u srdce

Leží asi 2-3 cm pod bodem 44 těsně pod příčným hřebenem přes hrudní kosti. Léčí špatné trávení z překyselenosti, pálení žáhy, uvolňuje žaludeční sliz, kašel, škytavku, astma a záškrt. Také léčí tlak u srdce a žebra.

46. Bolesti v zádech, plíce

Jsou mezi klíční kostí a 1. žebrem u hradní kosti. Léčí plíce, průdušky /horní část plic/ a také bolesti v zádech.

47. Systémový (celý organismus). Arteriátní cirkulace, tetanus, otrava nikotinem

Jsou na obou stranách v horní části hrudi na druhém žebru, kde je svrchu překrývá klíční kost. Ovlivňuje tepenní oběh v plicích, střevech a tráčníku. Zvlášť se doporučuje při otravě nikotinem a tetanu.

48. Žlučník, srdeční chlopně, pankreas (slinivka břišní)

Na pravé straně mezi třetím a čtvrtým žebrem u hradní kosti. Léčí žlučník, určité druhy zácpy, srdeční chlopně, slinivku břišní a pravý brániční a bloudivý nerv /n. vagus/.

49. Srdeční chlopně, hleny

Jednotlivý kontakt na levé straně sterna přesně proti bodu 48. Tento bod léčí hleny v průduškách, střevech, tráčníku, levý bloudivý nerv, brániční nervy a srdeční chlopně.

50. Slinivka břišní

Pravým ukazovákem podeberte, jak nejvíc můžete vnitřní pravý okraj hrudníku. Dostanete se k energetickému centru slinivky.

51. Slezina

Postupujte stejně jako při 50 na levé straně hrudníku. To je centrum pro slezinu. Slezina vyrábí červené krvinky a při její nesprávné funkci se může dostavit anemie. Pomáhá také při potížích s hlasivkami.

52. Žilní překrvení — městnání Na konci hrudní kosti.

53. Sotar plexus, duševní porucha

2-3 cm pod koncem hrudní kosti. Působí na solární pleteň, střeva, duševní potíže, mdloby, těžký nebo bolestivý dech a určitý druh špatného trávení.

54. Hrudník, zrychlení srdeční činnosti (tachycardie), zadržení moče (retence)

Dvojitý bod, který ovlivňuje ledviny, močovod, měchýř. Bod se nachází asi dvě třetiny od dolního okraje žeber směrem ke sternu. Na vnitřních okrajích žeber obvykle najdete malý důlek. To je to pravé místo. Ošetřujte ve všech případech zadržení moče, vodnatelnosti, hromadění moku, plynatosti. 1 špatné trávení může být zapříčiněno špatnou funkcí ledvin. Tyto body také pomáhají při tachycardii. Snížené břišní orgány také mohou způsobit vodnatelnost a kýlu. Nejdříve zkontrolujte bod 39, abyste zjistili, zda břišní orgány nepotřebují zvednout pro odstranění tlaku. Pro bolesti i v ledvinách jsou body 67.

55. Srdce

Mezi pátým a šestým žebrem pod každým prsem. Působí na příliv hormonů k srdci

56. Průdušky plíce

Nachází se přímo pod bradavkami pod prsy. Léčí větší část plic a průdušky.

57. Žluč, trávení, žlučové kameny

Na pravé straně asi 5-8 cm těsně pod bodem 54 na břišní stěně. Tlačte přímo dolů na tkáň. Tlak se pociťuje nepřímo pod prstem, ale někde zevnitř. Buďte opatrní! Přecitlivělost může znamenat městnání ve žlučovodu. Žluč je nezbytná pro ztrávení tuků a z toho plyne, jak důležité je, aby tento průchod byl volný. Malý kamínek však může ucpat průchod žluče do střev.

58. Zácpa, zrychlená srdeční činnost

Přesně jako bod 57 na protilehlé straně. Tento bod uvolňuje střevní obsah. Pomáhá při zácpě. Zkuste také bod 57; je-li také bolestivý, ošetřujte oba body současně. Bod 58 je speciální bod proti zrychlení srdeční činnosti.

59. Zánět slepého střeva, tráčník, inzulín

Je v polovině vzdálenosti mezi hřbetem kyčelní kosti a pupkem. Tento bod je také zván Mc Burniův bod. Zde se zjistí zánět slepého střeva. Tento bod také stimuluje tráčníkové plyny, zvyšuje peristaltiku tráčníku a mocně ovlivňuje distribuci inzulínu.

60. Zácpa

Na stejném místě jako bod 59 na opačné straně dolní části břicha. Je to esovitý ohyb tráčníku těsně před konečníkem. Pomáhá při zácpě způsobené ucpáním v této oblasti.

61. Měchýř, energie, starosti

5 cm nad pupkem. Ovlivňuje solar plexus. Je indikovaný při neschopnosti udržet moč, zadržení moči, pomočování se v posteli, starostech, problémech s tělesnou energií a šoku. 

62. Játra

Proti žebru pod pravou paží na úrovni pravé prsní bradavky. Jeden ze tří jaterních kontaktů.

63. Žaludek, emoce

Na úrovni bradavky na levé straně hrudníku pod paží.

64. Rozmnožovací systém

Body 62, 63 jsou pod každou paží na úrovni prsních bradavek. Body 64 jsou těsně před nimi přímo na okraji prsů. Jsou to klíčové body k celému rozmnožovacímu systému mužů i žen: prsa, varlata, prostata, chámovod, vaječníky, vejcovod, děloha, štítná žláza, krk. Rozmnožovací orgány mohou působit na emoční stav !

65. Levá strana — tepny tráčníku, střev, srdce

65. Pravá strana — žíly tráčníku a střev

66. Srdce

Ve středu hrudní kosti na úrovni prsních bradavek. Působí na pravou polovinu srdce /jeden kontakt/.

67. Levý — levá ledvina, tráčník

68. Pravý — pravá ledvina a tráčník

Nachází se pod a proti spodní straně každého prsu na žebrech v polovině vzdálenosti mezi nejnižší částí prsu a místem, kde se prs dotýká hrudní kosti. Ošetřuje se při bolestech ledvin. Pravá strana léčí pravou ledvinu, pravou stranu tráčníku. Levá strana levou ledvinu a levou část tráčníku.

 

Levá strana S

S1 Aorta, prs, energie, srdce, tlak u srdce, lymfa

Špičkou prstu tlačíme přímo do středu prsních svalů v místě, kde opouští přední část paže. Působí na levý prs, aortu, energii, lymfu a arteriální městnání krve na levé straně srdce.

S2 Prs, játra

Pod boční stranou prsu proti žebru.

S3 Prs, plynatost, uši, tlak u srdce, špatné trávení, lymfa, žaludek, konečník

Nachází se přesně v bodě, kde se prsní sval dotýká hrudní kosti. Působí na prs, lymfu, uvolňuje tlak na pravé straně srdce. Dále na uši jako hluchota, šelest, nadýmání břicha, vodnatelnost, zadržení vody, nadbytek tekutin, bolesti v konečníku a řiti a mnoho problémů s trávením – špatné trávení z překyselenosti, pálení žáhy, říhání, plynatost, dyspepsie /nechutenství/ a nevolnost.

 

Pravá strana S

S1 Špatné trávení z překyselenosti, prsa, žíly

Umístění je stejné jako S1 na levé straně. Pravý SI působí na prs a všechny žíly. Pamatujte na to při ošetřování bodůT7 v případě šoku. Hodí se také při trávicích potížích z překyselenosti.

S2 Prs, překrvenost, tlak u srdce, lymfa

Působí na prs, lymfu, uvolňuje překrvenost a tlak pod srdcem.

S3 Prs, uši, hluchota, ušní Šelesty, játra

Umístění je stejné jako levý S3. Působí na prsa, játra, uši, hlavně při hluchosti a šelestech.

 

X  Pravý — žilní krev

X  Levý — tepenná krev

Levý X je v levém podpaždí na nejvyšším bodě, který možno pohodlně dosáhnout proti žebru. Působí na tepennou krev přes aortu, srdce a tělo. Pravý X je na stejném místě na druhé straně, působí na žilní krev přes portálnl cirkulaci a játra. Při lymfatic-ké kongesci ošetřujte oba body X.

68. Břišní sorta, trávení, srdce, mentální problémy

Pupek přináší živiny nenarozenému dítěti. 1 po narození má pupek životní důležitost pro život jedince, protože bezprostředně kolem něho jsou čtyři kontakty, které zajišťují funkci dvanácterníku. Dvanácterník, začínající u spodního žaludečního vrátníku, je těžištěm trávícího pochodu. Tady tepenná krev nabírá bioenergii z potravy a dopravuje ji do všech částí těla a mozku. Proto ošetření těchto bodů 68 se projevuje i v dalších místech na těle a mozku. Ošetřujte body 68 při všech zažívacích problémech, jako je plynatost a špatné trávení, vředy na dvanácterníku, zužitkování vápníku, tuků, cukru, škrobu, srdeční potíže, chronické bolesti zad a mentální problémy. I děti mohou mít potíže v těchto bodech jako důsledek nesprávných vyživovacích návyků u matky v těhotenství. Uvědomte si, že i nejlepší potrava na světě vás může zničit, jestli ji nemůžete strávit. Bod 68 se skládá ze čtyř kontaktů 1-4. Každý z těchto kontaktů působí přibližně na 7 - 8 cm dvanácterníku. Body 3 a 4 působí na břišní tepnu. Při ošetřování ucítíte pod prsty silný tep. Ošetřujte body 48 - žlučník, žlučovod, 57, 25 a 50, slinivku břišní 110.

69. Oteklé břicho, morek kyčelních kostí, plíce

Asi 2-3 cm pod středem pupku je další významný bod pro udržení životních sil působením na morek velkých kyčelních kostí, odkud vyzařuje energie do obou plic. Ošetřujte při každém břišním otoku. Mnozí lidé mají chronické bolesti v kyčlích, které jsou pouze reflexivními bolestmi porušené rovnováhy životních sil v morku kostí nebo vada v plících na stejné straně. Městnání v levé plíci může způsobit porušení rovnováhy srdce a závrať.

70. Zácpa

Je to kombinace dvou kontaktů. Ošetřujte oba zároveň. Na bod 42 položte ukazovák jedné a na pupek palec druhé ruky a pevně tlačte. Při správném postupu ucítíte výrazné teplo v podbříšku.

71. Vaječníky, vejcovody, chámovody

Dvojí kontakt ve středu každé poloviny stydké kosti. Léčí vaječníky a vejcovody u žen a u mužů chámovody a krk. Jeden z hlavních příznaku kongesce rozmnožovacích orgánů je bolest nohou, dolní části zad a někdy až neschopnost chůze. Když toto uvolnění ošetření neuvolní kongesci, zkontrolujte bod 27. Možná, že příušnice zanechaly změny na varlatech nebo vaječnících. Pohlavní orgány se skládají z citlivých nervů a při poškození vzniknou emoční potíže, jako potíže při přechodu.

72. Prostata, děloha

Jeden bod v místě styku stydkých kostí. Léčí dělohu u žen, prostatu u mužů a krk.

73. Krevní oběh — křečové žíly

Ve slabinách na začátku stydké kosti. Citlivost tady znamená špatný žilní oběh do nohou a chodidel k srdci. Při křečových žilách a bércových vředech začněte ošetření zde.

74. Hromadění vody

Ukazovákem tlačte rovně směrem dozadu pod stydkou kostí těsně pod bod 72. Léčí močový měchýř a močovou rouru.

75. Penis, pochva

Ukazovákem tlačte na dolní okraj stydké kos¬ti nahoru směrem k bodu 72. Léčí penis a vaginu. Je to speciální bod.

 

BODY NA ZÁDECH

 

76. Systémový. Cukrovka, napětí

Ošetřující stojí za pacientem a palci současně, tlačí na obou stranách základny krku. Tlačte dovnitř a dolů asi v 45 úhlu směrem k sedmému krčnímu obratli, bod 77. Tento bod bolí prakticky u každého, protože každý trpí napětím. Uvolňuje blokádu krku, mozek, duševní únavu. Také působí na vystřízlivění po alkoholu. Pro tento bod jsou také indikovány body 35 a také pomáhá při nespavosti a cukrovce.

77. Sedmý krční obratel, kosti, srdce, páteř

Sedmý /poslední/ krční obratel. Je to kontakt k hypofýze a štítné žláze a ke každé kosti v těle. Při naštípnutí nebo zlomení kosti je velmi bolestivý. Bod 77 působí uvolnění. Léčí také míchu a míšní nervy.

78. Křeče a bolesti v rukou, nohou a kyčlích

Na horním okraji lopatek, přibližně tam, kde se druhé žebro dotýká lopatky. Pomáhá při bolestech nohou a kyčlí, při křečích v rukou a nohách.

79. Mozková mrtvice, zranění, únava, šok

Body 79 se snad zdají těžko k nalezení. Pacient si sedne a ošetřovatel stojí za ním. Palci sleduje horní okraj lopatky směrem ven až ke konci. Narazíte na tupý /ne ostrý/ konec, a to je ono. Palci tlačte na oba body dovnitř směrem k páteři Tyto body ošetřujte ve všech případech mozkové mrtvice, vnitřního krvácení, pohmožděninách kdekoliv na těle, zranění hlavy bez ohledu na to jak jsou stará, fyzické únavě, všech druzích otřesů, hlavně po elektrickém šoku a jeho následcích na srdce. Oba body ošetřujeme zároveň.

80. Srdce, plíce, chřipka

Dvojí kontakt ve středu obou lopatek. Léčí plíce, srdce a někdy bolesti v ramenech.

81. Bursitida — zánět míšku

Na zadní straně ramenního kloubu. Je prakticky nemožné jej dosáhnout sám na sobě. Je to nejdůležitější bod pro ošetření bolesti bursitidy a jiných bolestí v ramenech a pažích. Je-li třeba, ošetřujte také levý 40 nebo 112.

82. Na hrotech volných žeber na obou stranách

Při bolestech ošetřujte 82 a 85.

83. Levý — břicho, tráčník, žaludek, kyčle

83. Pravý — slepé střevo, žlučník

Na spodním /dvanáctém/ žebru, asi 7,5 mm stranou od páteře na obou stranách. Nelze dost zdůraznit význam těchto bodů. Uvolňují adrenalin, který je velmi důležitý pro život každé buňky v těle. Pomáhá při srdečních potížích, dýchání, bolestech v každé části těla, zejména při bolestech v kyčlích a nohou.

84. Srdce, dýchání, bolesti

Na příčném výčnělku prvního bederního obratle. Pravý bod uvolňuje kongesci a bolesti v žlučníku a apendixu. Levý uvolňuje napětí v kyčlích, břiše, tráčníku a žaludku.

85. Napětí v břiše, bolesti v kyčlích a nohou

Na hrotu pátého bederního obratle. Ošetřovat při napětí v břiše, bolestech v kyčlích a nohou. Ošetřujte také bod 82.

86. Břišní lymfu

Na kyčelních kostech po obou stranách okraje křížové kosti. Tyto kontakty jdou až k úponu achilovy šlachy, která ovlivňuje veškerou břišní lymfu. Lymfa je čistý beztvarý roztok, který omývá každou buňku v těle. Nemá vlastní motorickou sílu jako srdce. Její pohyb je řízen tělesnou činností. Hlavním aktivátorem lymfy mízy je Achilova šlacha, která probíhá od paty až ke svalům, které tvoří lýtko a odtud ke kříži. Je je¬nom jeden ještě účinnější bod pro léčení břišní lymfy a to bod 95.

87. Kříž. Sympatická nervová soustava páteře

Osm otvorů na křížové kosti pro nervy patři k sympatické nervové soustavě, ovlivňující tělo od konečníku k mozku. Ošetřujte každý citlivý otvor. Poznámka: kontrolujte pohlavní orgány, když křížové nervy jsou bolestivé.

88. Kostrč. Energie, žaludek

Na hrotu kostrče. Kostrč uvolňuje energii v pánvi, pohlavních orgánech, žaludku, mozku. Tlačte hrot kostrče směrem k hlavě, vydržte. Ošetřujte také při žaludečních potížích.

89. Bolesti v řiti

Vnitřní okraj spodní pánve tvoří kruh kolem konečníku a řiti. Zatlačte prst okolo a dovnitř kostního kruhu při bolestech, najděte bod, který reaguje. Tento kostní kruh je asi 5 cm od řitního otvoru. Další body pro bolesti v konečníku jsou 88 a 87.

90. Tráčník, bolesti v nohou

Pacient si lehne na břicho. Bod se nachází pod zaoblením zadnice na vrcholném bodě stehenní kosti. Špičkami palců tlačte, až ucítíte zadní plochu stehenní kosti. Při potížích v tráčníku a bolestech nohou hledejte citlivý bod na tomto místě.

 

BODY NA RUKÁCH A NOHÁCH

 

91. Energie, napětí

Uprostřed mezi základnou krku a rameny. Uvolňuje napětí v ramenou a pažích, zahřívá tělo a budí energii.

92. Paže, krk, bolesti hlavy, ruce, žaludek a překyselení

Dvojí kontakt na vnější straně pažních kostí od lokte k rameni. Ošetřujeme přímo kost z vnější strany. Levá paže působí na levou, pravá na pravou část žaludku. Poznámka: žaludeční poruchy mohou způsobit těžkou dysfunkci rukou. Tyto body pomáhají také při bolestech paží, krku, hlavy a rukou.

93. Regulace cukru

Na špičce každého lokte. Ohněte ruku v lokti, lehčeji to najdete. Tyto body napojují na příštítná tělíska a pomáhají regulovat cukr, diabetes, hypoglykemii a tvorbu inzulínu.

94. Krevní oběh v předloktí a rukou

Místo, kde se vřetenní z loketní kosti rozpojují. Tento bod léčí ruce a vyzařuje do hlavy. Jsou domněnky, že uvolňuje mízu v těle. Jestli je tento bod citlivý naskrz, ošetřujte jej z obou stran současně. Zlepšuje krevní oběh v předloktí a rukou.

95. Břišní míza, cukrovka, oči, nohy, svaly, štítná žláza

Na přední straně nohy nahoře v místě rozdvojení holenní a lýtkové kostí. To je druhý a nejmocnější kontakt pro břišní mízu. Tento kontakt účinkuje od začátku Achilovy šlachy na zadní straně paty po zadní straně nohy nahoru až do kříže, kde stimuluje žlázy "A" ve slabinách a celý břišní lymfatický systém.

Ošetření má ionizující účinek u starších lidí. Působí dobře na svaly, plynatost, bolení nohou s pocitem pálení, cukrovku, na štítnou žlázu a vystouplé oči.

96. Tráčník, bolesti nohou

Ve středu lýtkového svalu zezadu. Pomáhá při bolestech ve středu tohoto svalu, při potížích v tráčníku a v nohou.

97. Svaly Na vnější boční straně lýtkového svalu. Postupujte po obrysech svalu dolů. Je to vynikající pro svaly nohou a celého těla.

98. Bolesti, vyvrtnutí

Na vnější straně pod každým kotníkem. Kontaktní body jsou velikosti hrášku. Působí na neuralgii, tráčník, vyvrtnutí a bolesti hlavně v břiše.

99. Střeva, obezita

Tento kontakt je na celém hřebeni kyčelních kostí. Přejděte palci po obou kyčelních kostech současně. Vydržte u těch míst, která jsou bolestivá a ucítíte vyzařováni do střev. Jelikož ochablost střevní funkce bývá spojena s obezitou, ošetřujte denně body 99 a 100, jestli máte problémy se svou vahou. Tyto kontakty také působí dobře na trávení a na aminokyseliny.

100. Zácpa, kyčelní kosti, střeva, podvrtnutí, namožení

Je to boční kontakt na vrcholu výčnělku na každém velkém trochanteru. Kontakt pro namožení na jakémkoliv místě na těle, ale léčí také kyčelní kosti a střeva. Trochanter je součástí hlavy stehenní kosti Obvykle lépe hmatatelný, když pacient sedí. Kontroluj tyto body po každé zácpě, vyvrtnutí a těžkém namožení.     

101. Tráčník

Nejlépe vsedě tlačte na horní část stehna, až narazíte na kost zcela v blízkosti slabiny. Léčí tráčník.

102. Břicho, závratě, nohy, kolena

Na vnitřní straně" nohy na zadní straně kolenniho kloubu. Velmi důležitý bod potížích v nohách jako čéška a v břiše, hlavně ve střevech a slezině. Pomáhá také při závrati.

103. Střeva

Po celé délce vnitřní strany stehenní kosti. Tlačte na kost dovnitř. To je bolestivé skoro u každého, protože každý trpí určitou eliminativní nevyváženo stí. Léčí střeva.

104. Srdeční lymfa, dysfunkce kolena

Čéškové kontakty se nachází v měkké tkáni ve středu za horním okrajem ko-lenní čéšky. Bolest v těchto kontaktech může znamenat narušenou činnost čéšky a následná poškození průchodu mízy k srdci nebo narušení funkce samotného kolena.

105. Bolest v kyčlích a nohou, hormony, napětí

Asi ve středu silného svalu lýtka na vnější straně, těsně za holenní kostí. Tlačte pro uvolnění spolu s body 64 na obou stranách těla při bolestech v kyčlích a nohách a pro ovlivnění pohlavních hormonů.

106. Duševní zmatenost, hypofýza

Umístění je přibližně stejné jako u 105, jenže na vnitřní straně nohy. Jestli je citlivý, ošetřujte tento bod pro léčení hypofýzy a "zmateného myšlení". Téměř všichni lidé užívající drogy ucítí bolest.

107. Tráčník

Podél střední části holenní kosti na obou nohách. Ošetření této kosti působí na nervy celého tráčníku. Masírujte jen v mezích snesitelnosti. I mírný dotek může být velmi bolestivý. Velmi důležité.

108. Systémový. Městnání, stahy, chodidla, energie

Kolem vnitřního i vnějšího kotníku. Soustředěnými kruhy postupujte dovnitř ke kotníkové kosti. Tlačte kolmo i přímo na kotník. Zdá se, že tyto kontakty jsou systémové, protože je možno cítit je na celém těle od hlavy až k patě. Výzkum v této oblasti zdaleka ještě není ukončen. Nezapomeňte na 108 při zácpě a potížích s chodidly. Vnitřní kotník ovlivňuje energii tělesných tkání, vnější městnání a stahy. Tyto body jsou při ošetřování velmi důležité. Postupujte obezřetně.

109. Zácpa, kyčelní kosti, plíce, míza

Uprostřed mezi kotníkem a nejzazším koncem paty je další kontakt na kyčelní kost a plíce. Kontrolujte také při problémech průchodnosti slizu z plic do střev. Tento bod se má vždy ošetřovat při zácpě, problémech v plících a kyčlích. Je méně významný než bod 54.

110. Dýchání, slezina, slinivka břišní

Ve středu klenby chodidla. Tlačte palcem na nárt na kosti na obou chodidlech. Kontakt působí na slezinu a slinivku, někdy i na dýchání.

111. Oči, lymfa

Na přední straně nohy, kde se kotník sbíhá s holenní kostí. Je to přímý kontakt k očním svalům. Ošetřete při všech očních potížích. Působí také na lymfu.

112. Energie, zánět

Ve středu každého chodidla těsně před vyvýšeninou paty. Tyto kontakty spojují energii země s člověkem, která může postoupit až k mozku. Jsou důležitá při všech zánětech, jako 21 při infekci, jako zánět tlustého střeva, cystitidě, zánětu podbřišku a žil.

113. Otlaky, dna, prostata, pohlavní orgány, koleno

Pod kloubem palce. Sklouzněte špičkou palce přes výraznou kost a zatlačte do hloubky. Je-li místo bolestivé, může to znamenat vážné ucpání v pohlavních orgánech. Může také působit při bolestivých otlacích na koleno.

114. Striktura, zauzlení a křeče močového měchýře a močovodu

Palcem a ukazovákem mačkejte tkáň mezi palcem a druhým prstem. Uvolňuje svalové křeče, křeče nebo stahy v ústí měchýře a močovodu. Jsou-li v močovodu kameny, je tento bod velmi bolestivý. Kamínek na pravé straně v této oblasti může také vyvolat příznaky zánětu slepého střeva s velkými bolestmi. Ošetřujte 114 při napětí v močovodu a v měchýři a při svalových křečích. Při ledvinových kamenech zkontrolujte bod 67.

115. Dýchání, plíce, hypofýza

Ve středu spodní strany palce je kontakt k hypofýze a celé soustavě plic při některých dechových potížích. Tlačte směrem ke kosti a vydržte, až se v palci uvolní všechny splodiny.

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

 

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

 

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

 

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

 

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

 

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

 

www.SKOLA-LECITELE.CZ

 

 

 


 

Soubory ke stažení


Text je psaný ve Wordu a  zkomprimovaný v programu Zip
 

AKUPRESURNÍ BODY - česká verze

 

 

SKOLA-LECITELE.CZ
SOUBORY KE STAŽENÍ
  Formát PDF, WORD